Hem » Arbetsliv » Bioaktivt kollagenprotein – en relativt ny innovation för att sköta om ledhälsan
Arbetshälsa

Bioaktivt kollagenprotein – en relativt ny innovation för att sköta om ledhälsan

Då kroppens egen kollagenproduktion i lederna ökar, blir lederna naturligt starkare. Foto: Getty Images

Farmaceut Jarmo Hakala intervjuades för denna artikel.

Bioaktivt kollagenprotein (BCP) är en relativt ny innovation som inte bör förväxlas med traditionella kollagenprodukter som funnits på marknaden en längre tid. 

Bioaktivt kollagenprotein (BCP) verkar genom att mycket små kollagenproteinpeptider (ca 3000 Dalton) absorberas från matsmältningssystemet till blodcirkulationen via diffusion. Proteinpeptiderna avancerar därifrån till lederna, där de lagras. Det här har påvisats med hjälp av biomarkörer.

Bioaktiva kollagenproteinpeptider kan stimulera och öka den naturliga kollagenproduktionen i lederna. Ledernas egen kollagenproduktion kan vara nedsatt på grund av artros eller en sportskada. Då kroppens egen kollagenproduktion i lederna ökar, blir lederna naturligt starkare. Det lindrar smärta och förhindrar skadliga enzymer i lederna från att skada ledvävnaden. De positiva hälsoeffekterna hos bioaktiva kollagenproteinpeptider har påvisats i flera dubbelblindstudier*.

Det finns olika produkter med bioaktivt kollagenprotein (BCP) på marknaden för leder, hud och muskler. Produkterna skiljer sig från varandra i peptidstorlek (2000–3000 Da) och molekylstruktur. Molekylstrukturen och -storleken har visat sig ha en central roll i stimuleringen av kollagenproduktionen på den önskade kroppsdelen.

När det gäller produkter som säljs i pulverform kan man se skillnaden också med blotta ögat: BCP för leder är exempelvis ett finfördelat och lätt pulver, medan BCP för huden är grövre och BCP-pulver för musklerna är allra grövst. Bioaktivt kollagenprotein ska användas dagligen. De positiva hälsoeffekterna uppstår vanligtvis under en längre användningstid, men det varierar från individ till individ hur länge det tar. Den rekommenderade användningstiden är cirka 6 månader.

Bioaktivt kollagenprotein kan rekommenderas för dagligt bruk för äldre personer samt för aktiva idrottare och motionärer. BCP tillverkas av kollagenlagret under nöthud och kollagenet har bearbetats under en lång industriell process som gör produkten trygg att använda. Eftersom produkten som säljs i pulverform inte innehåller några andra ämnen än bioaktivt kollagenprotein, lämpar det sig också för personer med underliggande sjukdomar (GRAS -99, -03)**.

* 1. D. Zdzieblik et al. Freiburg, Germany, April 2016: Efficacy of specific bioactive collagen peptides in the treatment of joint pain. 
* 2. Clark et al. Penn State, USA, 2008: 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain.
** Generally Recognized as Safe (GRAS) / FDA 1999 ja 2003.

Nästa artikel