Aira Samulin
Gyllene År
Aira Samulin: ”Att glädja andra får mig att må bra”
Nittiotre år fyllda hör Aira Samulin fortfarande till de mest ljusstarka och karismatiska stjärnorna på den finländska kändishimlen.
mun-halsa-senior
Gyllene År
Vår munhälsa påverkas av det liv vi levt
Förebyggande tandvård förbättrar den allmänna hälsan och livskvaliteten. Salivutsöndringen minskar, karies-risken ökar och det blir svårare att ta hand om munhälsan när det allmänna hälsotillståndet sviktar.
Livskvalité
Bältros kan vara en besvärlig sjukdom ­– vaccin ger skydd
Bältros kan drabba alla som haft vattkoppor och utbryter vanligtvis efter 50-årsåldern. Sjukdomen kan vara rätt plågsam men går att förebygga.
individuella behov
Äldrevänligt boende
Äldrevänligt boende svarar på individuella behov
Ett bra boende är en viktig del av ett bra åldrande. Enligt prognoserna kommer Finland år 2030 att ha cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år, vilket sätter press på ökad tillgång till trygga och tillgängliga bostäder. Miljöministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett treårigt åtgärdsprogram som har som mål att … Fortsätter