Skip to main content
Hem » Livskvalité » Vår munhälsa påverkas av det liv vi levt
Gyllene År

Vår munhälsa påverkas av det liv vi levt

mun-halsa-senior
mun-halsa-senior
Foto: Getty Images

Salivutsöndringen minskar när vi blir äldre, risken för karies ökar och det blir svårare att ta hand om munhälsan när det allmänna hälsotillståndet sviktar. Förebyggande vård förbättrar den allmänna hälsan och livskvaliteten. 

Äldre som får institutionell vård har ofta tänder som behöver tas bort – alltså tänder som kan kan bli inflammerade och som därmed har en negativ inverkan på det allmänna hälsotillståndet.

– Med åldern blir det i allt högre grad viktigt att prioritera sin munhälsa, och att göra det i ett tillräckligt tidigt skede, när man ännu själv kan ta hand om saken. När minnet och motoriken sviktar ökar betydelsen av det stöd som anhöriga och vårdpersonalen kan ge, säger specialtandläkaren Päivi Siukosaari.

Regelbunden tandvård och samvetsgrann egenvård är de viktigaste förebyggande insatserna.

– Munsjukdomar är ofta länge symptomfria och det är lätt hänt att man missar det årliga besöket hos tandläkaren eller munhygienisten. Men om man upptäcker och behandlar problem i tid kan de ofta förebyggas, påminner Siukosaari.

Läs också: Framåt med mod, senior!

– Att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm är hörnstenen i en regelbunden och noggrann egenvård. Trots detta visar forskning att mindre än hälften av de män som fyllt 76 år borstar sina tänder två gånger om dagen. Då bildas det plack på tandytan och risken för karies ökar, säger Siukosaari.

För äldresom lider av torr mun rekommenderar tandläkaren munvatten med fluor.

– Starka preparat som innehåller alkohol kan irritera munslemhinnan, om denna redan känns öm, säger Siukosaari. Hon rekommenderar att undvika sådana preparat.

Vid sidan om förebyggande egenvård behövs det mera resurser och bättre tillgång till tjänster.

– Om en äldre person inte kan ta sig till tandläkaren, ska tandläkaren ta sig till den äldre, sammanfattar hon.

Översättning: Tiina Sjelvgren

Next article