Skip to main content
Hem » Livskvalité » Framåt med mod, senior!
Gyllene År

Framåt med mod, senior!

senior-gyllene-ar
senior-gyllene-ar
Foto: Getty Images
avatar

Matti Niiranen

politices magister ovh verksamhetsledare för Nationella seniorförbundet r.f.

Att bli äldre och åldras kräver mod. Många känner sig överflödiga när de gått i pension. Ensamhet och utanförskap är vardag för många äldre.

Ålderdomen är förknippat med en paradox. Vi har i våra högt utvecklade och civiliserade västerländska samhällen alltid strävat efter att förbättra våra medborgares hälsa och välmående och att få människor att leva längre.

Det som är paradoxalt är att nu, när vi faktiskt lever allt längre, uppfattas de äldre tyvärr ofta som en kostnadspost och ett problem. Det måste bli en ändring på detta.

Vi måste ändra på våra attityder och utmana vårt sätt att tänka, så att vi i stället respekterar och uppskattar de äldre. Och det räcker inte med insatser från den offentliga sektorn utan vi måste få såväl företag som frivilligorganisationer med på det.

Professor Jorma Uotinen är ett gott exempel på en person som ser åldrandet som en positiv utmaning. Han är fortfarande aktiv på många håll med sina snart fyllda 70 år. 

Uotinen uppmanar också andra i samma situation att leva aktivt. Han är galjonsfigur för Nationella seniorförbundets projekt kring temat åldrande och håller under hösten föreläsningar på olika håll i Finland om vad det innebär att vara ”en modig senior”.

Enligt Uotinen är ”livet ingen semester, utan man ska utmana sig själv och hålla sig nyfiken på världen omkring sig”.

Äldre har livserfarenhet som Uotinen tycker de ska dela med sig av om de bara får möjlighet till det. Han är själv tacksam för att han har så många vänner och bekanta i olika åldrar.  

”Det är en ynnest att lära känna och träffa människor som representerar olika generationer. En åttioåring och en trettioåring ser på saker ur olika synvinklar. Det är bra att lära sig att förstå olika sätt att tänka. Vi äldre ska också vara öppna för ungas idéer och tankar”, understryker Uotinen i Seniorförbundets intervju för tidskriften Patina.

Den åldrande befolkningen är en megatrend som på sätt eller annat berör oss alla redan nu – oavsett om vi är unga eller äldre.

De äldre har en kraft i sig som kan ge ett stort mervärde för samhällsekonomin. Det är fråga om en enorm konsumentgrupp, vars val kommer att ha en stor inverkan på företagens framgång. Seniorer besitter en stor potential med tanke på företagens ekonomiska tillväxt och arbetstillfällen för yngre.

Vi blir alla äldre och bör förbereda oss för det i tid. Vi behöver bättre kontakter och samverkan generationer emellan. Vi måste satsa på hälsa, livslångt lärande, digitalisering och teknologi.

Allt fler arbetar allt längre. År 1999 var 41 procent av finländarna i åldern 55–64 år med i arbetslivet. Idag är andelen redan 65 procent.

Ju längre vi orkar delta aktivt i samhälls- och arbetslivet, desto bättre service kan vi trygga de allra svagaste i samhället.

Detta är en oerhört viktig fråga. Michael W. Hodin, vd för gruppen The Global Coalition of Aging, sammanfattade det i under evenemanget Silver Economy Forum, som gick av stapeln som gick av stapeln i juli i Helsingfors:

”Den åldrande befolkningen är vår tids största megatrend globalt. Både affärslivet och den offentliga sektor har en avgörande roll när det gäller att avfärda det negativa och felaktiga antagandet om att den åldrande befolkningen runtom i världen skulle utgöra en belastning för våra samhällen. Faktum är att den i stället kan bli en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Något som vi alla har nytta av när vi blir äldre.”

Rohkeasti seniori – vad går projektet ut på?
Nationella seniorförbundets projekt uppmuntrar seniorer att delta i aktivt i samhällslivet och seniorverksamheten
• Målet är att förebygga utanförskap, ensamhet och sociala problem hos de äldre samt främja seniorers hälsa
• Projektet uppmuntrar alla att delta i seniorverksamheten och bidrar till gemenskap och deltagande
• Projektet finansieras av STEA ur Veikkaus spelavkastning.

Next article