Hem » Livskvalité » Raimo Ikonen, PIO rf: ”Omsorgstjänster av hög kvalitet kräver att man lyssnar på kunden”
Gyllene År

Raimo Ikonen, PIO rf: ”Omsorgstjänster av hög kvalitet kräver att man lyssnar på kunden”

Överlag är organisationen av boende för äldre fortfarande i sin linda, och det finns ännu mycket att göra för kommunerna och välfärdsområdena. Foton: Eget arkiv och Getty Images

På önskelistan för äldre personer i livets senare skede står nära relationer, en förbättrad livsstil och att kunna bo kvar hemma. Omsorgstjänster av hög kvalitet kan bidra till att uppfylla alla dessa.

Det viktigaste när det gäller kvaliteten på äldreservicen är rätt nivåstrukturering av vården, så att äldre personer känner att de klarar av vardagen och upplever sig trygga. Raimo Ikonen, ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf, ser gärna att människor funderar över vilka behov och önskemål de har redan i förväg när det kommer till omsorgstjänster.

– Det skulle vara bra att överväga att bo hemma och om nödvändigt att flytta till lättare boendeservice eller mellanformer av serviceboende för att sedan i rätt tid övergå till effektiverat serviceboende med heldygnsomsorg.

Ikonen betonar att kommunernas och välfärdsområdenas uppgift i sina välfärdsplaner och årliga anbudsförfaranden först och främst är att säkerställa kvaliteten.

– Det finns till exempel ett särskilt behov av alternativa lättare boendetjänster för att möta efterfrågan, vilket man även testade i den förra regeringens spetsprojekt, säger Ikonen.

Han anser att oenhetligheten i kriterier och finansiering bör minska i takt med att vi övergår från kommuner till större välfärdsområden.

– Pensionärernas problem med försörjningen gör det svårt att uppleva livskvalitet, särskilt inom boendeservicen med heldygnsomsorg där avgifterna varierar alltför mycket.

Att ordna boende för äldre är en viktig investering i välbefinnande

Enligt Ikonen måste arrangören av tjänsterna säkerställa förebyggande åtgärder och periodiska kontroller samt tjänster i hemmet.

– Överlag är organisationen av boende för äldre fortfarande i sin linda, och det finns ännu mycket att göra för kommunerna och välfärdsområdena. Ur välfärdssynpunkt är detta en viktig investering som återspeglas i kvaliteten på tjänsterna och ett minskat behov av tjänster och finansiering.

Ikonen anser att det är viktigt att vi får ordning på sjukvården och den tekniska servicen för dem som bor hemma.

– I dag saknar 40 procent av pensionärerna internetuppkoppling. Vi borde få fler enkla tekniska lösningar på kundens villkor, inga komplicerade applikationer.

Ikonen påminner om att grundlagen garanterar alla nödvändig vård och omsorg oavsett inkomst.

– Det är inte försäkringsgruppernas, den privata sektorns eller familjernas uppgift. Det är ett absolut ansvar som den offentliga sektorn inte kommer undan. 

Nästa artikel