Hem » Livskvalité » Stöd för seniorer i digidjungeln
Gyllene År

Stöd för seniorer i digidjungeln

seniorsurf
seniorsurf
Om man visar en person som är intresserad av matlagning hur man kan läsa recept på plattan kan man uppmuntra till användning. Foto: Getty Images

Liisa Tiainen

ansvarig expert, Centralförbundet för de gamlas väl r.f.

Digitaliseringen, som är under ständig förändring, har lett till att många seniorer har hamnat på efterkälken i användningen av digitala tjänster. Via SeniorSurf-verksamheten kan man få hjälp och stöd i användningen.

Huvudmålet för SeniorSurf-verksamheten är att förbättra förutsättningarna för äldre att klara sig självständigt.

– Seniorbefolkningen är en väldigt heterogen grupp med allt från teknologer till personer som aldrig varit intresserade av den digitala världen, säger Liisa Tiainen, ansvarig expert vid Centralförbundet för de gamlas väl r.f.

Till verksamheten hör material som underlättar användningen och ett nätverk av platser där man kan lära sig använda digitala tjänster. Med dem vill man motivera allt fler seniorer att använda tjänsterna.

Instruktörer i pensionsåldern

– Det är skäl att minnas att man inte behöver lära sig allt på en gång. Instruktörer som är i pensionsåldern och som är på samma nivå lär ut kunskapen i långsam takt, säger hon.

Då vi människor sällan blir inspirerade att använda en tjänst på grund av tvång försöker man inom SeniorSurf-verksamheten inspirera genom att visa vad allt man kan göra med datorn eller läsplattan.

– Om man visar en person som är intresserad av matlagning hur man kan läsa recept på plattan eller en mormor hur man kan kommunicera med exempelvis ett barnbarn som bor på annan ort, kan man uppmuntra till användning. Efter det är det också lättare att lära sig använda en nätbank.

Ofta förs en veritabel skrämselpropaganda om vilka faror man kan råka ut för på nätet. Det här kan avskräcka  många från att testa. Istället för att skrämma lönar det sig att uppmuntra till användning genom att berätta om vad man ska undvika och vad man kan göra.

Läs också: Det mentala välbefinnandet är viktigt

Investeringar och undervisning krävs 

För att kunna använda de digitala tjänsterna krävs det en egen digital apparat och en anslutning till webben. Då både läsplattor och anslutningar kostar en hel del är det ett faktum att alla inte har råd med dem. Tiainen påminner om att det inte räcker med att ge en läsplatta åt den anhöriga.  Det krävs också undervisning i användningen och hjälp med uppdateringar.

– Åldringar vet oftast inte på egen hand vad de måste lära sig utan behöver hjälp. På vår webbplats www.seniorsurf.fi finns en karta över öppna handledningsställen för seniorer.

Tiainen rekommenderar närstående och vänner att bekanta sig med sidan för att kunna stödja den anhöriga.

Eftersom det inte går att utesluta att det både i dag och i framtiden finns personer som av en eller annan anledning inte klarar av att använda digitala tjänster, har hon ett önskemål: att det skulle vara lättare att ge fullmakt åt pålitliga personer att sköta dessa ärenden. Detta skulle underlätta vardagen för många.

Nästa artikel