Skip to main content
Hem » Livskvalité » Det mentala välbefinnandet är viktigt
Ensamheten

Det mentala välbefinnandet är viktigt

mentala-valbefinnande
mentala-valbefinnande
Allvarliga mentala sjukdomar, såsom depressioner, förekommer hos omkring 3–5 procent av 65-åringar och äldre. Foto: Getty Images

Depression är en sjukdom som man kan bli frisk från men det krävs vård. Tillfrisknandet påskyndas av att den drabbade får stöd i de dagliga rutinerna.

Mentala problem drabbar människor i alla åldersgrupper och är inte alltid lätta att diagnostisera. Särskilt bland seniorer kan det finnas svårigheter att prata om besvären på grund av social stigmatisering som existerat i samhället i deras ungdom.

– Inom Föreningen för Mental Hälsa i Finland har vi redan länge framhärdat att man ska betrakta den mentala hälsan i positiv anda och därmed satsa på att stärka det mentala välbefinnandet om det uppstår problem, säger Sonja Maununaho, expertkoordinator.

Allvarliga mentala sjukdomar, såsom depressioner, förekommer hos omkring 3–5 procent av 65-åringar och äldre. Upp till 20 procent av åldersgruppen lider av mildare symptom. Också denna grupp måste identifieras och erbjudas behandling vid behov.

Ibland är symptomen svårtydda.

– Det finns många orsaker till det här. Människor som hör till de äldre generationerna förringar ofta symptomen och vill visa sig starka, säger hon.

Symptomen ofta somatiska

Att symptomen ibland är somatiska och ger sig till känna som allt från smärtor till trötthet och dålig aptit gör inte saken lättare för vårdpersonalen.

Maunonaho är mån om att lyfta fram det faktum att depression är en sjukdom som man kan bli frisk från.

Då man diskuterar välmåendet med den drabbade är det viktigt att minnas att man bör lyssna öppet utan att döma.

– Reservera tillräckligt med tid så att man kan mötas utan stress. Man får inte heller förringa symptomen eller ge överhurtiga råd, som att den deprimerade personen ska ta sig i kragen. Om man är deprimerad är det mycket svårt att samla sig och ta itu med saker och ting, säger hon.

Då den drabbade får stöd i de dagliga rutinerna stöds också tillfrisknandet.

Om man misstänker att man kan ha problem med sin mentala hälsa är det vid hälsocentralen eller hos den egna läkaren man skall söka hjälp.

Medborgarinitiativ för terapigaranti

Föreningen har varit med om att starta ett medborgarinitiativ för en terapigaranti.

– Vi vill att man snabbt kunde få en kortare psykoterapibehandling eller en annan psykoterapeutisk behandling efter ett första besök hos läkare, säger Maununaho.

För seniorer är medborgarinitiativet särskilt aktuellt eftersom en stor del av dem är beroende av den offentliga hälsovården. De har därför ett större ansvar för den egna vården än de som är kopplade till arbetsplatshälsovården eller skolhälsovården och får stöd där. 

Next article