Hem » Livskvalité » En människa behöver en annan människa – kulturen har en uppenbar inverkan på vårt välbefinnande
Kultur

En människa behöver en annan människa – kulturen har en uppenbar inverkan på vårt välbefinnande

Människan behöver en medmänniskas närvaro och identifiering med sina artfränder.

Undersökningar visar att olika former av kultur, till exempel musik, konst och filmer ökar välbefinnandet och förlänger livet. 

– Jag betraktar kulturen som ett utmärkt sätt att nå medmänniskornas närvaro och skapa ömsesidigt förtroende. Det handlar alltså inte om att kulturupplevelsen har någon direkt inverkan, utan om den mänskliga närvaron som kulturaktiviteten gör möjlig.

Det säger docent och författare Markku T. Hyyppä om kulturens inverkan på välbefinnandet. Samtidigt vill han betona att kultur inte endast betyder högkultur, vilket många felaktigt tror. Begreppet är mycket bredare än så.

– Och det är inte endast fråga om välbefinnande utan om överlevnad. Den så kallade höga och låga kulturen har en social effekt, säger Hyyppä.

Han ansluter sig till tanken om att begreppet kultur avser den livsstil som råder i gemenskapen. Enligt honom lämpar sig kultur för alla.

– Kulturen utgör alla de olika andliga, materiella, intellektuella och emotionella faktorer som karaktäriserar ett samhälle eller en social grupp. Den omfattar inte bara konst och litteratur utan även levnadssätt, grundläggande mänskliga rättigheter, värdesystem, traditioner och trossatser, citerar Hyyppä UNESCO:s definition.

Värt att vara kulturfreak

Hyyppä påpekar att Covid-19-pandemin konkret visade vad brist på kultur betyder.

– Kulturaktiviteterna begränsades för att hindra sjukdomen från att spridas. Vi vet ännu inte hur djupa spår avsaknaden av kulturaktiviteter slutligen lämnar i medborgarnas välbefinnande och hälsa.

Hyyppä berättar att när man går till exempel på bio, känns det som om hela vardagen blir elektrifierad. Biobesöket har också en större mänsklig dimension.

– Människan behöver en medmänniskas närvaro och identifiering med sina artfränder. Vi når närvaron genom att gå på bio och titta på en film där vi kan identifiera oss med skådespelarna och händelserna i filmen.

Hyyppä betonar framför allt forskningsresultat som visar att kulturen har en uppenbar inverkan på människans hälsa och livslängd.

– De som ägnar sig mycket åt kultur och konst, så kallade kulturfreaks, är friskare och lever längre än soffpotatisar som inte bryr sig om kultur.

Nästa artikel