Skip to main content
Hem » Livskvalité » Serviceboende ger trygghet och livskvalitet 
Gyllene År

Serviceboende ger trygghet och livskvalitet 

Självbestämmande och respekt för livet är viktigt i alla former av serviceboende. Mest uttalat är detta i ett gemenskapsboende. Foto: Getty Images

Raimo Ikonen

ordförande

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf

I bästa fall erbjuder ett rätt dimensionerat serviceboende bästa möjliga stöd och livshantering för varje livssituation. Framförhållning behövs dock redan på kommunnivå.

I Finland ordnas serviceboende för personer som behöver ett lämpligt boende samt vård och omsorg. Den nationella riktlinjen för boendeservice för äldre är att säkerställa att människor kan bo hemma så länge de kan och vill göra det. Enligt Raimo Ikonen, ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf, har målsättningen för hemmaboende krävt förändringar i strukturerna och i hela arbetssättet.

– Nivåstruktureringen av boendet, vården och omsorgen har också medfört problem. För närvarande befinner sig många äldre på fel plats, det erbjuds inte tillräckligt med tjänster eller så finns det inga mellanformer av serviceboende.

Ikonen betonar att både kommunerna och välfärdsområdena måste utarbeta en plan för att förutse och utveckla behoven hos den äldre befolkningen.

– Pensionärsorganisationerna bör informera sina medlemmar och höra ansvariga för service- och kundhandledning i välfärdsområdena och kommunerna för att ärendet ska komma igång i tid och enligt planer och inte först när problemen redan har uppstått.

Tillräcklig information om alternativen inom serviceboende

För att kunna fatta ett beslut om att flytta till serviceboende måste det inte bara finnas en förståelse för behovet av tjänster och omsorg och hur man klarar av vardagliga uppgifter, utan också tillräcklig information om alternativen inom serviceboende. Ikonen uppmanar till att kontakta välfärdsområdets servicehandledning.

– Det är ett bra ställe att börja på. Den som är vid god hälsa kan också kontakta gemenskapsbaserade serviceboendeformer på eget initiativ.

Självbestämmande och respekt för livet är viktigt i alla former av serviceboende. Mest uttalat är detta i ett gemenskapsboende.

– Gemenskapsboende innebär att boendet och tjänsterna är åtskilda, och det är ofta ett mellansteg på vägen mot självständigt boende, säger Ikonen.

De största bekymren med serviceboende är enligt Ikonen att få tillgång till rätt tjänster i förhållande till behovet och övergången till nästa serviceform när behovet ökar. En annan källa till oro är den bristande respekten för kommungränserna.

– De äldre funderar på hur de ska kunna träffa maken, makan eller vännerna som blir kvar hemma utan tillgång till bil eller ens kollektivtrafik. Ensamheten och otryggheten ökar när äldre flyttas hit och dit.

Next article