Skip to main content
Hem » Livskvalité » Bättre kondition med enkla övningar
Hälsa

Bättre kondition med enkla övningar

Foto: Getty Images

Patrick Eriksson

fysioterapeut

Betydelsen av en god fysisk kondition ökar med åldern. God kondition kan hjälpa till att upprätthålla en god livskvalitet trots sjukdomar.

Genom att röra på sig och dagligen utföra små övningar kan det vara möjligt för seniorer att förlänga den tid de kan bo hemma. Vad man skall träna på beror på livssituationen. För att upprätthålla viktiga basfunktioner är muskel- och balansträning ett måste.

– Redan om man på något sätt är fysiskt aktiv är det bra. Det uppnår man genom att städa i hemmet eller promenera regelbundet, säger Patrick Eriksson, fysioterapeut.

För seniorer som behöver hjälp med att upprätthålla den fysiska funktionsnivån, men inte vill ge sig iväg någonstans, går det att få hjälp genom fysioterapeutiska hembesök. Detta kan bli aktuellt om man exempelvis lidit av neurologiska sjukdomar eller har passiviserats av någon orsak.

Läs också: Äldrevänligt boende svarar på individuella behov

Små men effektiva övningar

Genom att utföra små övningar hemma kan man upprätthålla en bättre funktionsförmåga. En övning som de flesta klarar av att utföra är att resa sig några extra gånger när man stiger upp från en fåtölj eller ur sängen.

–Om en senior exempelvis vanligtvis stiger upp 10 gånger om dagen så kan hen öka det till fyrtio gånger genom att vid varje tillfälle göra rörelsen fyra gånger, säger Eriksson.

Risken med att inte röra sig tillräckligt är att man lätt blir inaktiv. Detta å sin sida kan leda till att man blir rädd för att gå ut, oberoende årstid.

– Risken med att bli passiverad är att man hamnar i en negativ spiral som leder bara nedåt.

En fysioterapeut kan hjälpa senioren att bli aktivare för att på det viset exempelvis våga sig ut på egen hand igen.

Next article