Hem » Livskvalité » Planera för ditt seniorboende i god tid
Seniorvård

Planera för ditt seniorboende i god tid

Vilken typ av boendelösning du än vill gå in för gör du klokt i att börja fundera på saken och vidta åtgärder i god tid. Foto: Getty Images

Livet förändras med tiden och så även boendebehoven. Ett bra boende som känns både trivsamt och tryggt är en viktig del av ett bra åldrande. 

Vad som krävs för att kriterierna ska uppfyllas varierar från person till person och från livssituation till livssituation. I dag finns flera olika boendelösningar att välja mellan och genom att i god tid börja planera inför det nya livsskedet finns mycket att vinna.

Somliga väljer att redan långt före pensionsåldern, kanske efter det att barnen lämnat boet, flytta till en mindre och mer lättskött bostad. 

Om du däremot vill åldras på den plats där du bor idag, kan du välja mellan olika sätt att anpassa hemmet till de behov som kan tänkas uppstå med åren. Det kan handla om att göra hemmet lite säkrare, skaffa larm för att känna sig tryggare eller införskaffa smarta produkter som underlättar vardagen.

Samvaro och sällskap 

För vissa kan en lägenhet i ett seniorhem kännas som det mest tilltalande boendealternativet. Där finns möjligheten att leva sitt eget individuella liv, med egna vanor och rutiner, samtidigt som man har möjlighet till samvaro och tillgång till ett utbud av service och olika aktiviteter. Att vara omgiven av personer i motsvarande livssituation bidrar till tryggheten och känslan av gemenskap. 

I Sverige talar man (lite som en synonym till seniorboende) numera också om trygghetsbostäder, vilket avser en typ av mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. 

Tid för anpassning 

Vilken typ av boendelösning du än vill gå in för gör du klokt i att börja fundera på saken och vidta åtgärder i god tid. 

Ändringar i hemmet är på många sätt lättare att göra så länge du är i någorlunda gott skick. Samma gäller flytten till en ny bostad eller ett nytt bostadsområde – flyttar man i tid går anpassningen enklare.

Att att du klarar dig själv brukar vara en förutsättning för att kunna flytta in på de olika seniorboendena. När du inte i onödan drar ut på flytten har du även mer tid att bli hemmastadd, och dessutom har du goda chanser att skaffa nya bekantskaper och knyta nya vänskapsband.

Källor: boverket.se, seniorval.se

Nästa artikel