Skip to main content
Hem » Livskvalité » Ett testamente som upprättats av en expert säkerställer att den sista viljan förverkligas
Gyllene År

Ett testamente som upprättats av en expert säkerställer att den sista viljan förverkligas

En expert vet hur man ställer de rätta frågorna för att fastställa bakgrunden och därmed ta hänsyn till de faktorer som påverkar arvskiftet. Foto: Getty Images

– Jag rekommenderar att du anlitar en expert på arvsrätt för att upprätta ditt testamente. En expert vet hur man ställer de rätta frågorna för att fastställa bakgrunden och därmed ta hänsyn till de faktorer som påverkar arvskiftet. Då finns det inte heller någon risk för att fel term används, vilket helt skulle kunna ändra arvlåtarens avsikt, eller att testamentet inte skulle vara giltigt, till exempel på grund av ett formellt fel. Ett professionellt upprättat testamente förhindrar överraskningar vid arvskiftet och ser till att arvlåtarens sista vilja uppfylls med största säkerhet, säger advokat Nora Castrén från Advokatbyrån Castrén & Castrén Oy. 

Ett testamente är ett effektivt verktyg för att säkra en närståendes ekonomiska ställning

Bröstarvingar har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten, men i övrigt ger ett testamente möjlighet att fritt bestämma hur egendomen ska fördelas efter dödsfallet. Ett testamente kan också användas för att utesluta egendom som erhållits genom testamente, dess avkastning och den egendom som har ersatt den från arvingens giftorätt och därmed trygga arvingens ekonomi.

– Betydelsen av ett testamente blir ännu större om man vill trygga den efterlevande makens eller makans ekonomiska ställning. Utan ett testamentsförordnande ärver en änkling/änka inte sin make/maka om den avlidne har barn. Om den avlidne och änklingen/änkan är barnlösa ärver maken/makan först, men utan testamente avgörs bodelningen mellan familjerna. Eftersom folk inte känner varandra uppstår det lätt tvister, påpekar Castrén.

– Föräldrar behöver inte behandla sina barn helt lika om de inte vill det. Om ett av barnen till exempel har investerat tid eller pengar i att underhålla föräldrarnas sommarstuga, kan stugan testamenteras till det barnet. En advokat kan bedöma om de övriga tillgångarna är tillräckliga för de andra barnens laglotter, oavsett innehållet i testamentet. Ett testamente kan innehålla en tydlig motivering till hur egendomen ska fördelas, vilket ofta minskar arvstvisterna, säger Castrén.

Testamente som verktyg för arvsskatteplanering

Om det inte finns något testamente fördelas arvet i enlighet med ärvdabalken. I detta fall kan arvingen endast välja om han eller hon vill ta emot arvet eller inte utan att drabbas av ytterligare skattepåföljder. – Ett testamente ger testamentstagaren möjlighet att välja om han eller hon vill ta emot den egendom som tillfaller honom eller henne i testamentet helt, delvis eller till exempel med besittningsrätt. Om änklingens/änkans ställning tryggas av ett inbördes testamente mellan makarna, men den till åren komna änklingen/änkan endast tar emot en del av arvet från sin make eller maka, övergår resten av den avlidnes egendom direkt till nästa arvingar. I detta fall är det möjligt att dra nytta av makeavdraget på 90 000 euro och varje arvtagares skattefria arvsandel på 20 000 euro i arvsbeskattningen, säger Castrén. 

Next article