Hem » Livskvalité » Ensamhet berör oss alla
Ensamheten

Ensamhet berör oss alla

Ensamhet är en personlig, mänsklig och upplevelsebaserad känsla som kan drabba var och en av oss, åtminstone tillfälligt. Foto: Getty Images

Minna Partanen

regionledare för Vänkretsen-verksamheten, Centralförbundet för de gamlas väl

Marjo Pääkkö

regionledare för Vänkretsen-verksamheten, Centralförbundet för de gamlas väl

Behovet av social samhörighet och meningsfulla relationer kvarstår under hela livet. Det är viktigt att ha sociala relationer som motsvarar de egna önskemålen. En enda relation som är betydelsefull och som innebär att man känner sig sedd och hörd kan räcka för att uppfylla behovet av vänskap i livet. Andra behöver fler människor och gemenskaper omkring sig för att må bra.  

De sociala relationerna kan förändras vid olika tidpunkter i livet. Till exempel kan förlusten av en närstående eller en försämrad hälsa leda till upplevelser av ensamhet. Ensamhet är en personlig, mänsklig och upplevelsebaserad känsla som kan drabba var och en av oss, åtminstone tillfälligt. Man kan känna sig ensam fastän man är omgiven av andra människor, men å andra sidan kan man också njuta av att vara ensam. Negativt upplevd ensamhet kan om den förlängs och förstärks bli skadlig för välbefinnandet. Det är viktigt att vi känner igen känslan både hos oss själva och hos varandra. 

Möten som källor till välbefinnande 

Effektiva sätt att minska ensamhet utgår från personens individuella behov och önskemål. För någon kan upplevelsen av ensamhet minska ute i naturen, för någon annan genom meningsfulla gruppaktiviteter. För en tredje kan en konsthobby eller kontakten till en vän som funnits vid personens sida i många år vara avgörande. Den digitala kompetensen har ökat möjligheterna till interaktion. Med ett videosamtal kan du till exempel få se och höra en person som är viktig för dig trots att ni befinner er fysiskt långt ifrån varandra. 

Goda sociala relationer är källor till välbefinnande för oss alla, och ett varmt och respektfullt bemötande i olika vardagssituationer är guld värt. Att möta förståelse av människor i närheten kan få en person som upplever ensamhet att må bättre, och ett samtal kan öppna en väg till förändring. Det är viktigt att fråga och prata om ensamhet i olika möten och att förstå mångfalden i upplevelsen. 

Livets meningsfullhet hör ihop med att lindra ensamheten. Trevliga rutiner som ramar in vardagen, roliga fritidsintressen, kontakt med naturen, husdjur och att vara snäll mot sig själv kan utgöra en del av ett bra liv vid sidan av mänskliga relationer. Förmågan att se på oss själva med medkänsla och uppskattning hjälper oss i vardagen.

Författare: Minna Partanen och Marjo Pääkkö, regionledare för Vänkretsen-verksamheten, Centralförbundet för de gamlas väl.

Nästa artikel