Skip to main content
Hem » Livskvalité » Ensamheten ett gissel för många
Ensamheten

Ensamheten ett gissel för många

senior-ensamheten
senior-ensamheten
En möjlighet att minska känslan av ensamhet är att knyta nya kontakter redan innan man blir pensionerad. Genom olika hobbyer och föreningar har du också möjlighet att träffa nya vänner. Foto: Getty Images

Ofrivillig ensamhet blir allt vanligare bland äldre, vilket kan ha följder i form av försämrad hälsa och ökat intag av alkohol.

Den tilltagande känslan av ensamhet som märks i vårt samhälle kan förmodas gå hand i hand med ökningen i antalet personer som bor ensamma. Ensamhet är ändå något man kan uppleva även om man inte mist sin partner, påpekar professor emerita Sirkka-Liisa Kivelä.

– Att bli änka eller änkling är en tung erfarenhet, men det är också oerhört svårt att behöva uppleva sin partner flytta in på ett vårdhem, säger hon.

Har man delat sitt liv med någon annan, är det en stor omställning att bli ensam. 

– Plötsligt har man bara sig själv att tänka på. Då är det lätt hänt att man börjar hoppa över måltider och äter dåligt. Man kanske isolerar sig och hittar inte på något att göra. Vi finländare kan vara lite enstöringar av oss, vilket gör det svårt att ta tag i telefonen och ringa upp vänner för att be dem följa med på något man vill göra.

Se upp med spriten

Ensamhet kan ibland leda till ökad alkoholkonsumtion.

– Jag tror ökad användning av alkohol är ett större problem än vi är medvetna om. Också bland äldre i fysiskt dåligt skick finns det personer som dricker för mycket. Ingen mår bra av för mycket sprit, men som äldre tål man alkohol ännu sämre än som yngre. Har man problem med balansen är det inget som blir bättre av att man dricker. Samma sak gäller om man till exempel har en begynnande minnessjukdom.

Bland äldre som fungerar som närståendevårdare är alkoholbruk inget utbrett problem, enligt enkäten som närståendevårdarnas förbund låtit göra.

– Det är kanske inte så förvånande. För att kunna ta hand om någon annan måste man själv vara nykter, säger Kivelä, som under många år var närståendevårdare för sin man.

Läs också: Tips för tryggt hemmaboende

Pensioneringen är en stor livsomställning

Hur kan man då bryta ensamhetens onda cirkel? Ett råd är att i god tid börja förbereda sig på tillvaron som pensionär – att bygga upp nätverk och börja fundera på hobby- och föreningsverksamhet man skulle vilja ägna sig åt. 

– Att gå i pension ses oftast som någonting härligt, men samtidigt är det också en stor livsomställning. Mångas självkänsla är uppbyggd kring jobbet, och när man inte längre har ett jobb att gå till, förändrar det strukturen på ens dag. Når man inte behöver gå till jobbet på morgonen kan det även öka risken för drickande. Att hitta sysselsättning som känns givande är ofta beroende av egen initiativförmåga.

– Åtminstone innan coronapandemin fanns det på många håll ett bra utbud av aktiviteter för äldre, men alla hittar inte till dem eller så är man för blyg för att ta sig till de ställen där aktiviteterna erbjuds. Föreningar och organisationer borde kanske satsa mer på uppsökande verksamhet för att få de äldre med, säger Kivelä. 

Next article