Skip to main content
Hem » Livskvalité » Tips för tryggt hemmaboende
Äldrevänligt boende

Tips för tryggt hemmaboende

seniorvanliga-bostader-tryggt-hemmaboende
seniorvanliga-bostader-tryggt-hemmaboende
Hemmets inredning och funktionalitet är viktiga aspekter att ta i beaktande om en senior önskar bo kvar hemma i stället för att flytta till ett servicehus. På detta sätt kan hemmets säkerhet förbättras avsevärt. Foto: Getty Images

Då befolkningen åldras ställer det ökade krav på mer seniorvänliga bostäder.

– Att bo kvar hemma kan vara ett bra alternativ när man blir äldre, men ofta kan hemmet behöva renoveras eller ändras om. De flesta bostäder i vårt land är tyvärr byggda för människor som är i arbetsför ålder och i god form, säger Sirkka-Liisa Kivelä, professor emerita vid Åbo universitet och specialist inom geriatri och allmänmedicin.

Om man i stället för att renovera väljer att flytta till ett mer seniorvänligt boende är det skäl att göra det i god tid.

– Detta ger möjlighet att anpassa sig till det nya stället innan hälsan eventuellt försämras på ett sätt som gör det svårare.  

Tryggt boende bygger på många saker

Oberoende av om man väljer att renovera eller flytta, är det samma saker det gäller att vara uppmärksam på. Bostaden bör vara anpassad för rullstol och rollator med allt vad detta innebär i form av breda wc-dörrar och avsaknad av trösklar och andra hinder. Duschutrymmet bör vara stort nog för en duschstol och sovrummet måste kunna rymma en sjukhussäng. Lagar man mat själv, får köket gärna vara rymligt och ergonomiskt, och vardagsrummet får vara ljust och trivsamt.

– Tillräcklig belysning är viktig när vi blir äldre, bland annat för att minska risken för fallolyckor. Modern teknik, såsom lampor med rörelsedetektorer, är bra att ha.

Seniorboenden med en fungerande gemenskap ser jag som en bra sak som gärna kunde understödjas av samhället på olika sätt.

Också annan inredning är det skäl att se över. Mattkanter borde ligga så att man inte snubblar, möbler borde vara bekväma. Stolar med handtag underlättar, och handtag är givetvis också bra vid trappor samt i anslutning till dusch och wc. Förutom att vara fysiskt säkert ska hemmet också kännas tryggt och trivsamt på andra sätt. 

– Man ska kunna ha vänner på besök och ha nära till service. Också om man bor på landsbygden måste det finnas möjlighet till någon form av gemenskap. Bor man i höghus, hör hus med invånare i olika åldrar till det ideala. Att kunna se barn och följa med hur de leker ger insikt om att det kommer nya generationer finländare efter en själv och att livet fortsätter, säger Kivelä. 

Läs också: Sömnlöshet stör vardagen – på helger sover vi bättre

Fler alternativ behövs

Kivelä har lång erfarenhet av forskning inom äldreomsorgen och har bistått med sin expertis vid planeringen av olika typer av seniorboenden, bland annat Loppukiri (”Slutspurten”) vid Arabiastranden i Helsingfors. Loppukiri är ett seniorboende som invånarna själva planerat och där man skapat gemenskap bland annat genom gemensamma köks- och städturer och andra aktiviteter.

– Seniorboenden med en fungerande gemenskap ser jag som en bra sak som gärna kunde understödjas av samhället på olika sätt. I nuläget är utbudet av olika boenden tyvärr för litet och i de flesta fall är boendena också för dyra.

Next article