Hem » Livskvalité » Senior, äter du tillräckligt mångsidigt?
Äldrevänligt boende

Senior, äter du tillräckligt mångsidigt?

senior
senior
En bra kost tillsammans med fysisk aktivitet och styrketräning bidrar till bättre hälsa och funktionsförmåga hos äldre. Bild: Pexels

Merja Suominen

verksamhetsledare, Gery ry

En bra kost främjar funktionsförmågan hos äldre. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att kunna bo hemma.

När vi blir äldre, tenderar energiförbrukningen att sjunka något, men samtidigt behöver vi vissa näringsämnen, såsom proteiner, vitaminer och mineraler, till och med mer än tidigare. Enligt Merja Suominen, verksamhetsledare för föreningen för gerontologisk näringsforskning Gery, är det viktigt att äldre ägnar särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på sin kost.

– En bra kost är varierad och samtidigt väl avvägd. Den är rik på grönsaker, frukt och bär samt fett av bra kvalitet. I princip bör kosten för äldre vara likadan som för yngre, men behovet av protein är större.

Det finns flera bra proteinkällor. Förutom grönsaker rekommenderar Suominen kött, kyckling, fisk och ägg samt mejeriprodukter.

– Naturligt vegetabiliskt protein finns till exempel i ärt- och linssoppor. Också bland färdigmat finns bra proteinrika alternativ idag.

Ett tydligt samband mellan kost och funktionsförmåga

Kosten är en av de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk. Den har också en koppling till vårt allmänna välbefinnande. En bra kost tillsammans med fysisk aktivitet och styrketräning bidrar till bättre hälsa och funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att vi ofta kan leva längre hemma.

– Kopplingen mellan kost och funktionsförmåga är särskilt tydlig när man blir sjuk. En person som har en varierad kost verkar ha större reserver inför sådana situationer, säger Suominen. Experten framhåller också att ätandet ska vara trevligt och innebära en bra stund på dagen.

– Så man ska verkligen inte ha dåligt samvete, utan det vi äter ska vi äta med glädje och njutning!

Seniormat 2.0 – tjänster som bidrar till goda matvanor hos äldre

Tjänsterna i det egna närområdet bidrar inte alltid till goda matvanor hos äldre som bor hemma. Sämre kost leder ofta till nedsatt funktionsförmåga – och då har man inte ork att umgås och träffa andra, vilket förvärrar situationen ytterligare.

Målet med projektet Seniormat 2.0 är att göra det möjligt för seniorer att bo hemma så länge som möjligt. Inom ramen för projektet utvecklar man tjänster för äldre som bor hemma, med målsättningen att gynna god kost, bra funktionsförmåga och socialt umgänge. Projektet omfattar ett brett utbud av tjänster inom handeln och restaurangsektorn samt även utbildning och handledning. Projektet får statligt stöd från social- och hälsovårdsministeriet genom anslagen för hälsofrämjande insatser.

Nästa artikel