Skip to main content
Hem » Livskvalité » Förhöjt ögontryck?
Glaukom

Förhöjt ögontryck?

Foto: Getty Images

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och den upptäcks ofta först när sjukdomen är långt framskriden. Ofta är ögontrycket förhöjt. Genom att upptäckta glaukom i ett tidigt skede kan synförmågan bibehållas.

Glaukom förstör synnerven i ögat och minskar synfältet successivt.

– Men minskningen av synfältet sker gradvis och synen i mitten av synfältet bibehålls ofta länge intakt. Därför är glaukom ofta symptomfritt innan sjukdomen är långt framskriden och synförmågan plötsligt rasar, berättar ögonkirurg Mika Harju om utmaningarna med glaukom, dess tidiga diagnostisering och behandling.

Ju längre sjukdomen framskrider, desto större blir risken för att förlora synen.

Glaukom blir allt vanligare ju äldre vi blir. Ju tidigare man upptäcker sjukdomen, desto bättre är prognosen.

– Grundorsaken till sjukdomen är okänd, men den största enskilda riskfaktorn är förhöjt ögontryck. Varje kvicksilvermillimeter som man lyckas att sänka trycket i ögat, bromsar sjukdomens utveckling. Ju längre sjukdomen framskrider, desto större blir risken för att förlora synen, säger Harju och hänvisar till forskningsresultat.

Sannolikheten att man insjuknar i glaukom blir större ju högre trycket i ögat är. Ändå har upp till hälften av glaukompatienterna aldrig haft för högt ögontryck. Därför kan glaukom inte uteslutas enbart på basis av ögontryck.

– Vid 45-årsålder är det bra att gå på kontroll om det i släkten finns glaukom. Ögonläkaren mäter trycket och undersöker ögonbotten för att utesluta glaukom. Samtidigt kontrolleras den övriga ögonhälsan, säger Harju.

Läs också: Synen förändras med åldern

Egenvård hemma

Glaukom behandlas genom att minska trycket inuti ögat.

– Trycket minskas i första hand med ögondroppar eller laserbehandling, och i vissa fall även med kirurgi.Som tumregel gäller att trycket i ögat sänks med 25–30 procent, men om sjukdomen fortsätter att utvecklas, sänks det ännu mer, säger Harju.

För att kunna bedöma sjukdomens progresshastighet används synfältsundersökningar och avbildningar av ögonbotten. Om behandlingen ger önskad effekt, kan kontrollintervallerna förlängas från ett halvår till två år, säger Harju. Ögonkirurgen rekommenderar dock flitigare kontrollintervaller. På så sätt kan man försäkra sig om att behandlingen håller trycket i ögat på önskad nivå.

Uppföljningen kan effektiveras genom egenvård, dvs. mätning av ögontryck hemma. Det finns handhållna mätare avsedda för hemmamätning som hjälper patienten att förstå hur ögontrycket utvecklas.

– Regelbundna hemmakontroller mellan läkarbesöken ger omedelbar feedback och patienten kan söka vård i tid om trycket inte ligger inom fastställda gränsvärden, konstaterar Harju.

– Insikt i hur sjukdomen utvecklas skapar också en känsla av trygghet och minskar oron, påminner Harju om nyttan med hemmamätningar.

Oversättning: Tiina Sjelvgren

Next article