Hem » Livskvalité » Synen förändras med åldern
Glaukom

Synen förändras med åldern

Foto: Getty Images

Strukturella förändringar i ögat gör att de flesta av oss behöver läsglasögon efter fyllda 40. Åldrandet är också förknippat med ett antal ögonsjukdomar som är skäl att hålla koll på.

Globalt är starr den främsta orsaken till synnedsättningar bland äldre.

– Lever man länge, kan man högst antagligen inte undvika att drabbas av starr. I utvecklade länder som Finland opereras dock starr med goda resultat, säger Hannu Uusitalo, professor och specialist i ögonsjukdomar.

Glaukom hos nära släktingar innebär fyrdubbel risk för att själv drabbas.

Också för behandlingen av förändringar på näthinnan förorsakade av diabetes, så kallad diabetesretinopati, har utvecklingen varit positiv.

Den största orsaken till synnedsättning bland äldre finländare är i dag makula-degeneration, åldersförändringar i den gula fläcken. Förutom ålder ökar också ärftliga faktorer risken för att utveckla sjukdomen. Av de olika former som finns är den våta makuladegenerationen mer aggressiv och hastigt framskridande än den torra.

Sjukdomsförloppet kan bromsas upp eller stoppas av injektioner i ögats glaskropp, vilket för tillfället också är det mest frekvent utförda ingreppet på finländska ögonkliniker.

Riskfaktorer

Glaukom, tidigare också känd som grön starr, är en annan åldersrelaterad ögonsjukdom, för vilken uppskattningsvis 100 000 finländare medicineras.

– Glaukom är en i det hänseende lömsk sjukdom att den ofta utvecklas symptomfritt och därför kan vara rätt långt framskriden innan den upptäcks, säger Hannu Uusitalo.

Detta gör det viktigt att känna till riskfaktorerna. Glaukom hos nära släktingar innebär fyrdubbel risk för att själv drabbas. Glaukom är också betydligt vanligare bland närsynta och bland personer med proteinutfällning, exfoliation, på ögonlinsen.

– Högt ögontryck kan vara en riskfaktor, men är en dålig screeningmetod, eftersom hälften av alla glaukompatienter aldrig haft högt tryck i ögat när de söker läkarvård för ögonbesvär.

Individuella rekommendationer

Hur ofta man bör gå till ögonläkare för kontroll är enligt Hannu Uusitalo individuellt. En rekommendation är att låta göra en grundlig synundersökning, till exempel då man skaffar sina första läsglasögon, och då kartlägga riskfaktorer och uppföljningsbehov.

Med sunda livsvanor som att äta hälsosamt, motionera och hålla koll på kolesterol och blodtryck gynnar man också sin syn.

– Är man i riskzonen, hör rökning till saker som i hög grad ökar sannolikheten för makuladegeneration, säger Hannu Uusitalo.

Nästa artikel