Skip to main content
Hem » Livskvalité » En testamentdonation i fem steg
Testamente

En testamentdonation i fem steg

testamentdonation-testamente-testamentets
testamentdonation-testamente-testamentets
Testatorn kan testamentera bort all sin egendom till vem eller vilka hen vill. Foto: Getty Images

Är det möjligt att testamentera sin egendom fritt till exempel till en välgörenhetsorganisation? Räcker det med en sista vilja skriven på ett rutat papper eller behövs det en advokat? Du kan testamentera din egendom till vem du vill eller till exempel till välgörenhet. Johanna Tolppanen, advokat och vicehäradshövding vid Eversheds Advokatbyrå Ab ger dig råd om hur du upprättar ett testamente och uttrycker din sista vilja.

1. Om du vill upprätta ett testamente – gör det nu

Det är enkelt att upprätta ett testamente, så du gör klokt i att inte vänta alltför länge. Det kan till exempel gå till så att klienten och advokaten per telefon går igenom situationen och vad klienten vill att testamentet ska innehålla. En advokat kan ställa de rätta frågorna och skriver sedan utifrån samtalet ett utkast till testamentet.

Ett testamente kan också skrivas för hand till exempel på ett rutat papper, så länge dess riktighet kan intygas. Under särskilda villkor är det också möjligt att upprätta ett muntligt nödtestamente.

2. Testamentets innehåll  

Testatorn kan testamentera bort all sin egendom till vem eller vilka hen vill. Endast bröstarvingar har rätt att kräva och få sin laglott som är halva arvslotten, dvs. 50 procent av den totala kvarlåtenskapen. Andra släktingar har inte laglottsrätt.

Testatorn kan, om hen så önskar, testamentera sin egendom till allmännyttiga ändamål. Många vill testamentera sin egendom till välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer eller föreningar. Det är också vanligt att man vill testamentera sin egendom genom en stiftelse till t.ex. medicinskt forskningsarbete. Det är bäst att välja en mottagare som med största sannolikhet finns kvar när testamentet blir aktuellt.     

3. Underskrifter

Ett testamente måste upprättas skriftligt i den form som föreskrivs i lagen och i närvaro av två vittnen samtidigt. Vittnena ska, efter att testatorn har undertecknat testamentet eller bekräftat sin underskrift i det, intyga testamentet med sina underskrifter. 

4. Testamentet får laga kraft  

Testamentet vinner laga kraft när det delges. Efter delgivningen har arvingarna sex månader på sig att klandra testamentet med hänvisning till ett eventuellt formfel. När det gäller formfel har arvingar en strikt utredningsskyldighet. Testamentet vinner laga kraft om arvingarna inte klandrar det inom utsatt tid.  

5. Förvaring av testamentet

Det färdiga testamentet i original kan förvaras på en advokatbyrå eller på ett annat tryggt ställe. Då får kunden en kopia av testamentet. Kopian ska förvaras på en säker plats som är lätt att hitta. I kopian kan det framgå var originalet förvaras.

testamentsgåva

Testamentet är ett vackert sätt att hjälpa

Next article