Skip to main content
Hem » Livskvalité » Testamentera till forskning och utbildning
Sponsrad

Genom att upprätta ett testamente kan du garantera att din egen vilja och dina värderingar verkställs även efter din död. Att göra en testamentesgåva till förmån för forskning och undervisning är en god gärning för vetenskapen och de kommande generationerna.

Testamentesgåvorna har en stor betydelse för utvecklingen av forskning och utbildning vid Helsingfors universitet.

– Universitetens budgetfinansiering varierar men behovet av forskning och utbildning är konstant. Genom vetenskaplig forskning är det möjligt att identifiera lösningar på stora globala utmaningar. När man testamenterar sin kvarlåtenskap till en aktör som vill främja vetenskaplig forskning, lämnar man ett avtryck som blir kvar långt in i framtiden, säger Pia Dolivo, Helsingfors universitets insamlingschef.

Helsingfors universitets fonder är pålitliga och stabila mottagare av donationer till förmån för vetenskap och studier.

– Investeringar i vår forsknings- och undervisningsverksamhet rinner inte ut i sanden, utan de skapar långsiktig nytta. Vår äldsta donation är löjtnant Erik Ekestubbes testamente från år 1745. Med det grundade man en fond som fortsättningsvis delar ut stipendier och bidrag, beskriver Dolivo donationernas långa livslängd.

– Universitetets sammanlagda donationer uppgår till cirka 220 miljoner euro. Med avkastningen av donationsmedlen finansieras årligen forskning och undervisning med drygt 6 miljoner euro. Med dessa medel har man möjliggjort 150 professorers och andra experters vetenskapliga arbete, säger Dolivo.

Egen vilja verkställs

Att upprätta ett testamente är en enkel process, med det lönar sig att göra det tillsammans med en expert.

– På så sätt säkerställer man att formuleringarna i texten är entydiga och inte ändras över tid. Då kommer heller inga formfel in i texten och det lämnas inget utrymme för olika tolkningar, men samtidigt verkställs ändå testatorns vilja, säger jurist Minna Kontro vid Helsingfors universitet.

Man kan knyta sin donation till ett visst forskningsområde eller mer generellt till Helsingfors universitet.

– Det finns många olika alternativ för valet av mottagare. Helsingfors universitet hjälper vid behov att hitta den mottagare som bäst stämmer överens med testatorns värderingar och mottagaren förbinder sig att följa den vilja som testatorn uttryckt i sitt testamente, säger Kontro.

Om du har ytterligare frågor kring hur man testamenterar till Helsingfors universitet ta gärna kontakt med universitetets enhet för donatorrelationer.

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd ra/2020/737, beviljat Av polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet gäller i hela landet med undantag Av åland. De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som Anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet ansvarar För insamlingen.

Next article