Skip to main content
Hem » Arbetsliv » Fokus på välbefinnande viktigt i coronatider
Arbetshälsa

Fokus på välbefinnande viktigt i coronatider

valmaende-arbetslivet
valmaende-arbetslivet
Foton: Pexels och eget arkiv

Pia Valve

Viceordförande, Henry
VP, HR & Communications, Viking Malt

Nu är det viktigare än någonsin att företagsledningar satsar på att kommunicera med ett tydligt budskap så att de anställda inte förlorar helhetssynen.

Att satsa på personalens välmående är ett måste för företagen i dagens värld. Det är oftast en del av deras HR-strategi, vilket betyder att man satsar på ett systematiskt arbete för personalens välmående.

Strategin för välbefinnande styrs förutom av företagets långtidsplaner också av trender i samhället. En trend just nu är att man har ökad förståelse för olika generationers förväntningar på arbetslivet, samtidigt som individuella skillnader inte heller får glömmas.

Generation Z är en benämning på personer som vuxit upp efter millennieskiftet. Företagens värderingar är av yttersta vikt för deras välbefinnande. Viktigt är även hurdant team de får arbeta med, hurdan arbetsatmosfären är och hurdana möjligheter det finns för dem att utvecklas på ett personligt plan inom företaget.

Allt längre med i arbetslivet

Tyngdpunkten för strategin för de äldre anställda kan ligga på att hjälpa de anställda att orka i arbetet, då de nuförtiden förväntas hänga med allt längre i arbetslivet.

En annan trend är att arbetet i informationssamhället, inklusive antagandet att arbetstagaren hela tiden är anträffbar, ställer nya krav på de anställda. Från att vi levt i en värld där de fysiska sjukdomarna dominerat har vi nu hamnat i en värld där mentala problem och till exempel utbrändhet blivit allt vanligare. Därför satsas allt mera på medarbetarnas psykologiska välbefinnande. Till detta bidrar bland annat klara och tydliga roller med tillräckligt stor självständighet och positiva relationer till andra.

Ledarskapet viktigare än någonsin

Under coronatiden spelar kommunikation och ledarskap en stor roll. Det är ännu viktigare än tidigare att företagsledningen nu satsar på att kommunicera med ett tydligt budskap, så att de anställda inte förlorar helhetssynen.

Vi kan alla bidra till att skapa en bra arbetsatmosfär, genom att visa att vi bryr oss om varandra trots att vi ser varandra mer sällan.

Vi kan alla bidra till att skapa en bra arbetsatmosfär, genom att visa att vi bryr oss om varandra trots att vi ser varandra mer sällan; det är lättare att klara av situationen tillsammans. Det bästa vi kan göra är att stödja och hjälpa varandra, så att vi orkar med alla restriktioner. En dag är coronatiden över. Om någonting positivt ska kunna följa av pandemin så kan vi ju hoppas att vi har lärt oss att uppskatta vår ”normala vardag” mera än tidigare, både på jobbet och privat.

Next article