Skip to main content
Hem » Arbetsliv » Ren inomhusluft rankas högt i Finland
Inomhusluft

Ren inomhusluft rankas högt i Finland

inomsluft-valbefinnande
inomsluft-valbefinnande
Enligt statistiken är symptom relaterade till dålig inomhusluft betydligt vanligare på arbetsplatser än i hemmen. Foton: Pexels och eget arkiv

Juho Kess

ombud, Rakli

Den finländska inomhusluften borde rimligtvis höra till de bästa i världen. Samtidigt är symptomen som tillskrivs dålig inomhusluft flera än på många andra håll.

– Det kan helt enkelt bero på att vi är mer medvetna och intresserade av inomhusluften än man är i andra länder, säger Juho Kess, ombud för Rakli, förbundet för fastighetsägare och byggherrar i Finland.

Intresset är förståeligt. Dålig inomhusluft försämrar trivseln, kan sänka arbetseffektiviteten och i värsta fall leda till hälsoproblem och sjukskrivningar. Orsaken till den dåliga luften kan finnas i fukt- och mögelskador, kemiska föroreningar, mikrober och partiklar, men ofta kan det också handla om något helt grundläggande som felaktig rumstemperatur eller otillräcklig ventilation.

– I finländska förhållanden kan det även vara bra att beakta att inomhusluften ofta är torrare under vintern, vilket
kan ge besvär.

Nödreparationer slukar kommunala resurser

Enligt statistiken är symptom relaterade till dålig inomhusluft betydligt vanligare på arbetsplatser än i hemmen. I nyhetssammanhang är det framförallt luft- och fuktproblemen i skolor som varit i fokus.

– I många kommuner har reparationsskulden vuxit sig så stor att största delen av resurserna går till nödreparationer här och där, istället för att gå till grundliga renoveringar, som i längden kunde bli billigast. Kommunerna skulle behöva en helhetssyn över sin fastighetsportfölj – vilka fastigheter är värda att renovera, vilka skulle det kanske vara vettigast att avveckla?

En frisk byggnad kan enligt Juho Kess ses som en sammanlänkad kedja där planering, byggande, användning och underhåll alla är lika viktiga delar. Till de lokala beslutsfattarnas ansvar hör också att se till att de enheter som har hand om de kommunala fastigheterna har de personalresurser som behövs. Här bör även beaktas att hustekniken hela tiden utvecklas och förutsätter allt mer kunnande.

Exportpotential

Att bygga av trä är en trend just nu som ofta också förknippas med ren inomhusluft.

– Materialet i husets stomme borde ändå inte ha någon egentlig inverkan på inomhusluften. Ur energi- och miljösynvinkel är byggnader av trä förstås en positiv sak och kanske denna image kan påverka annat som har med välmående att göra, säger Juho Kess.

Det finns mycket know-how om inomhusluft i Finland och utveckling av teknologi med potential att bli exportvara. Till de intressanta lösningarna hör bland annat den av Senatfastigheter utvecklade modellen där man i realtid kan följa med och ge feedback på inomhusluften.

Next article