Hem » Fritid » Trevliga pensionärsdagar med gemensamma aktiviteter
Pension

Trevliga pensionärsdagar med gemensamma aktiviteter

pension
pension
För många kan detta vara som att komma tillbaka till ungdomen – man får lära sig att leva en ny typ av liv. Bild: Unsplash

Jan Koskimies

verksamhetsdirektör, Pensionärerna rf 

Pensionering är en viktig milstolpe i livet. Arbetslivet med alla sina krav och utmaningar viker undan för att ge plats åt olika intressanta fritidsaktiviteter. Arbetsgemenskapen, som varit en viktig arena för sociala kontakter, finns inte längre i vardagen och därför betonas vikten av andra sociala relationer. Hur och med vem vill jag tillbringa mina pensionärsdagar? 

När vi går i pension, ökar vår fritid, medan inkomsterna minskar, då lönen ersätts med pension. Våra konsumtionsvanor kan också komma att ändras när vi plötsligt har mer tid för vardagliga sysslor i köket, i trädgården och på stugan. Istället för att köpa nytt och färdigt kan vi göra saker själva från grunden, eller reparera gammalt. 

För många kan detta vara som att komma tillbaka till ungdomen – man får lära sig att leva en ny typ av liv. Precis som för många unga kan den nya livsfasen innebära att man flyttar till staden, kanske till ett mindre hem. Medan flytten i ung ålder var en flytt från barndomshemmet, flyttar man nu på äldre dagar för att vara närmare barnen och barnbarnen och stadens tjänster. 

Pandemin som bröt ut för två år sedan lyfte fram vikten av sociala relationer. För att klara sig i och ur krisen fick många äldre ta ett digitalt kliv och lära sig att använda digitala kommunikationsverktyg. Bäst klarade sig de som fick hjälp av familjen, vänner och bekanta. 

Föreningsverksamhet – en viktig del av vardagen

Dagens pensionärer har levt i ett samhälle där föreningsverksamhet varit en central och naturlig del av livet. Under materiellt knappare tider var detta ett sätt att göra saker tillsammans: resa, umgås och jobba tillsammans på frivillig basis. Så småningom ersattes föreningsverksamheten av en mängd privata och offentliga kultur-, idrotts- och turismtjänster.

Många saker som vi idag känner till har uppstått på initiativ av föreningar. Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf har för närvarande nästan 300 000 medlemmar via sina medlemsorganisationer. 

Pensionärsföreningarna erbjuder meningsfull verksamhet och gemensam samvaro för tusentals människor. Föreningsverksamheten förändras hela tiden i takt med att samhället förändras. När coronapandemin förhoppningsvis snart är över, kommer otaliga pensionärsföreningar att rikta blicken mot framtiden.

Många pensionärer varit med om att arrangera olika sommarevenemang, stått som ordningsvakter på dansbanor, stekt plättar eller varit med som initiativtagare till kommunala initiativ. Tiden efter pandemin kan innebära ett nytt lyft för samarbete och gemenskap.

Nästa artikel