Hem » Livskvalité » Servicehus när minnet börjar tryta
Seniorvård

Servicehus när minnet börjar tryta

servicehus
servicehus
På den privata marknaden finns ett brett utbud av hemvårdstjänster tillhanda. Foton: Getty Images och Studio Kirsi Westermark
avatar

Reijo Tilvis

emeritusprofessor, fullmäktigeordförande, Centralförbundet för de gamlas väl r.f.

Det egna hemmet är för de flesta seniorer en trygg bastion där man vill bo så länge som möjligt. Det här kan leda till att ett beslut om att flytta till ett servicehus skjuts upp alltför länge.

Tack vare ett stort utbud av hemvårdstjänster både från privata och kommunala aktörer är det i dagens läge möjligt att längre än tidigare bo hemma. Det är nämligen inte sjukdomarnas antal som avgör när en flytt till ett servicehus börjar bli aktuell utan vilken sort av sjukdomar man lider av.

– Det är möjligt att bo hemma med stöd också då man lider av svåra sjukdomar. För personer med minnessjukdomar kan riskerna att bo ensam bli för stora. En flytt till ett servicehus blir oftast aktuell om ingen anhörig kan ansvara för vården, säger Reijo Tilvis, emeritusprofessor och fullmäktigeordförande för Centralförbundet för de gamlas väl r.f.

Vid misstankar om minnesstörningar bör man kontakta hälsovården i hemkommunen för att låta göra en utredning av helhetssituationen och ett kommande vårdbehov. Undersökningen avgör vårdbehovet.

De flesta nöjda med boendet

Ett servicehusboende behöver inte vara något negativt, trots att flytten i sig kan vara ett stort stressmoment.

– Det kan vara tröstande att veta att de flesta som bor i servicehus är ganska så nöjda med sitt boende. Det är ett tryggare sätt att bo för personer med minnessjukdomar, säger han.

För dem som behöver hjälp dygnet runt kan ett effektiverat servicehusboende bli aktuellt.

På den privata marknaden finns ett brett utbud av hemvårdstjänster tillhanda.

– I dagens läge finns det att välja mellan allt från gårdskarlstjänster till personligt skräddarsydda paket som ser till att kundens alla behov blir uppfyllda.

Den moderna tekniken utnyttjas på innovativa sätt. Via en surfplatta kan man exempelvis genomföra rehabiliteringar, delta i en väntjänst samt få sin dagliga dos av underhållning.

Även den kommunala hälsovårdssektorn har ett stort utbud hemvårdstjänster. Samma utredning av helhetssituationen och det kommande vårdbehovet som tidigare nämndes, berättigar till servicesedlar med vilka man kan köpa tjänster.

Försämring av intellektuell kapacitet

En försämring av en individs kognitiva förmåga märks på olika sätt.

– När den intellektuella kapaciteten avtar sker det i en hierarkisk ordning. Man bör skrida till handling senast då den anhöriga börjar glömma var hen lagt föremål och misstänker att någon har stulit dem.

Ett allvarligt varningstecken för minnessjukdomar är om den anhöriga går vilse i bekanta miljöer.

Vid alla slags misstankar om minnesstörningar är det skäl att kontakta hälsovården och låta göra en grundlig hälsokontroll för att utesluta att det finns bakomliggande sjukdomar som orsakar symptomen.

Nästa artikel