Skip to main content
Hem » Arbetsliv » Ett gott arbetarskydd betalar sig på sikt
Säkerhet

Ett gott arbetarskydd betalar sig på sikt

arbetarskydd
arbetarskydd
– En olycka kan ske på en bråkdels sekund, påminner Kim Kaskiaro, arbetsmarknadschef för Byggnadsförbundet RT r.f. Foto: Getty Images

Byggarbetsplatser är utmanande med tanke på säkerheten. Byggarbetarna är hela tiden i rörelse, hanterar tunga föremål och råkar ständigt ut för nya situationer.

Även om arbetarskyddet på byggarbetsplatser har tagit stora steg framåt under de senaste årtiondena återstår det mycket att göra för att förhindra olyckor.

– En olycka kan ske på en bråkdels sekund. Därför krävs det att alla hela tiden beaktar arbetarskyddet och håller arbetsredskapen i skick, säger Kim Kaskiaro, arbetsmarknadschef för Byggnadsförbundet RT r.f.

Hur man förhåller sig till arbetarskyddet är A och O när det gäller att undvika olyckor. Kaskiaro påpekar att det här gäller alla från företagsledningen till folk på verkstadsgolvet.

Antalet dödsfall minskat drastiskt

På 70-talet skedde det i medeltal ett dödsfall per vecka. I dagens läge är siffran fem per år.

– Varje liv som förloras är ett för mycket. Vi måste därför göra allt för att minimera riskerna, säger Kaskiaro.

Det finns med andra ord inga skäl att tro att arbetet är över. Istället bör man fortsätta med att göra analyser och observationer kring hur man kan förhindra olyckor.

– På arbetsplatserna bör var och en observera sin och sin arbetskamrats situation. Om man kommer på olägenheter ska man informera om dem. På det sättet har alla sin egen position inom arbetarskyddet, konstaterar han.

Olyckor kan bli dyra

Arbetarskyddet är en viktig fråga för byggföretag, vilka naturligtvis strävar till att minimera antalet olyckor. Det är en imagefråga men handlar också om reda pengar. Om en olycka sker blir företagaren ersättningsskyldig till försäkringsbolaget som å sin sida gottgör arbetstagaren.

– Ett gott arbetarskydd betalar sig därför tusenfalt på sikt, säger Kaskiaro.

Situationen på de professionella arbetsplatserna är inte den mest akuta i dag. Vid byggen av egnahemshus som görs av privatpersoner är läget däremot ett annat. Ofta görs arbetet  här utan någon som helst kontroll och detta syns sedan i olycksstatistiken.

Next article