Skip to main content
Hem » Livskvalité » Äldrevänligt boende svarar på individuella behov
Äldrevänligt boende

Äldrevänligt boende svarar på individuella behov

individuella behov
individuella behov
Äldrevänliga bostadsområden gagnar också andra, till exempel dem som ska ta sig fram med rullstol eller barnvagn. Foton: Getty Images och Unsplash

Raija Hynynen

bostadsråd, Miljöministeriet

Ett bra boende är en viktig del av ett bra åldrande. Enligt prognoserna kommer Finland år 2030 att ha cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år, vilket sätter press på ökad tillgång till trygga och tillgängliga bostäder.

Miljöministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett treårigt åtgärdsprogram som har som mål att hjälpa äldre personer och kommunerna att förutse och förbereda sig på förändringar i boendebehoven samt att förbättra boendeförhållandena för äldre, främja utbudet av alternativa boendeformer och stödja utvecklingen av äldrevänliga boendemiljöer.

Nyproduktion är ett sätt att svara på förändringen. Störst är ändå utmaningen med att renovera redan existerande bostäder, där bristerna kan handla om att huset saknar hiss, att badrummen är för små, att trösklarna är för höga eller att det finns något annat som försvårar tillgängligheten.  Behoven och önskemålen om hur man vill bo är olika, liksom bostäderna. Det finns med andra ord inte en eller två lösningar.

Äldrevänligt boende handlar heller inte enbart om hur det ser ut inomhus. Också omgivningen spelar en roll. I ett äldrevänligt bostadsområde är det lätt att ta sig fram och tjänsterna finns nära till hands. Det finns tillgång till samlingsplatser och aktiviteter, vilket bidrar till att minska känslan av ensamhet och otrygghet. Detta kan ses som en viktig aspekt, då allt fler äldre i framtiden kommer att bo i singelhushåll.

Äldrevänliga bostadsområden gagnar också andra, till exempel dem som ska ta sig fram med rullstol eller barnvagn.

Samhället kan ge sitt stöd, men i slutändan är det upp till var och en att själv komma till insikt om vilken boendelösning som känns rätt och agera i enlighet med det.

Vissa väljer att redan i arbetsför ålder, när barnen lämnat hemmet, flytta till en mindre och mer lättskött bostad. Livssituationer är olika och tidpunkten för när dylika beslut bör tas varierar. Det kan ändå vara skäl att beakta att det är lättare att låta göra reparationer i sin bostad när man själv är i gott skick, liksom det är att flytta till en ny bostad och till ett nytt bostadsområde då.

Läs också: Hörseln försämras med åldern

Hur kommer äldre att bo i framtiden?

Några nya boendeformer är knappast att vänta. Däremot får vi säkert se en utveckling och förädling av redan existerande boendeformer.

Somliga vill bo tillsammans med jämnåriga, vilket märks som ett intresse för kollektiva seniorboenden. Det som också kan skönjas är ett ökat intresse för bogemenskaper som samlar olika åldrar. Ett antal så kallade generationskvarter – stadsboenden som förenar studerande, barnfamiljer och seniorer och sålunda också motverkar ensamhet – har redan planerats och ser ut att kunna bli fler.

På den kommunala sidan, där tyngdpunkten i dag ligger på serviceboenden med vård och tillsyn dygnet runt, finns behov av ett mer mångsidigt utbud som också erbjuder lättare stödformer och bättre tar i beaktande enskilda behov. 

Next article