Hem » Fritid » Råd och tips för investering
Placering

Råd och tips för investering

investering
investering
Foto: Getty Images

Grunden till att kunna investera börjar med att man kan sin egen ekonomi, att man är medveten om sina inkomster och utgifter i detalj. Det krävs att man följer sin egen ekonomi kontinuerligt och känner till vad som sker i hushållet.

– Det är helt avgörande att ens egen ekonomi uppvisar ett överskott, att det finns pengar att investera. Det spelar inte så stor roll hur mycket det är man kan investera, huvudsaken är att det kommer in mer pengar än vad det går ut. Man kan även välja att konsumera mindre och på det sättet spara pengar till att investera. Förutom att säkerställa att det finns pengar att investera bör man se till att pengarna förräntar sig och att man har tillräckligt med tid. Den kritiska faktorn är just tiden, det finns det inte obegränsat av, börja därför så fort som möjligt. Det gäller även att hitta en balans, det är inte lönt att investera allt man äger heller, säger Mikko Sjögren som är investerare och ekonomisk rådgivare.

Det spelar inte så stor roll hur mycket det är man kan investera, huvudsaken är att det kommer in mer pengar än vad det går ut.

Tidsaspekten är viktig på många olika sätt, ju längre tid man har, desto bättre. Då kan de investerade beloppen vara små och man kan även påverka avkastningen på ett annat sätt. Man ska gärna även ha lite besparingar för att kunna täcka oväntade utgifter och klara av olika livssituationer. För att livet och livsresan ska vara intressanta, måste man även kunna konsumera en del.

– Även när det gäller att investera i bostäder eller fastigheter så måste man ha en bra ekonomi. Det måste finnas pengar till att köpa lägenheten och för att kunna behålla den. Man kan skydda sig mot högre räntor med olika produkter som fungerar som en försäkring och man ska köpa sin bostad i ett område som lockar hyresgäster så att det finns mindre risk för att få så kallade tomma månader utan hyresinkomst, säger Sjögren.

De bästa och de mest produktiva bostäderna finns på olika områden i olika städer. En klok investerere studerar området noga för att se till att det är attraktivt för hyresgäster. Det lönar sig även att fundera på om man vill ha en kort- eller en långsiktig investering, för de sistnämnda är det viktigt att följa med bostadsaktiebolagets ekonomi och delta i årsmöten.

– Det beror helt och hållet på investeraren när det gäller vad som är klokast att investera i. Väljer man att köpa en lägenhet så räcker det att man på månadsbasis följer med att hyran och bostadslånet är betalda. Väljer man att investera i aktier eller fonder eller olika typer av finansiella instrument, kan det krävas att man är väldigt påläst och aktiv. Det finns många olika verktyg för att göra framgångsrika investeringar på aktiemarknaden, berättar Sjögren.

Nästa artikel