Skip to main content
Hem » Arbetsliv » Organisationspsykolog Juho Toivola: ”Stabilitet är viktigt under kriser”
Arbetsliv

Organisationspsykolog Juho Toivola: ”Stabilitet är viktigt under kriser”

juho-toivola-organisationspsykolog
juho-toivola-organisationspsykolog
Foto: Sami Reivinen

Sociala medier och personalens åsikter om organisationen är allt viktigare informationskällor när ungdomar söker arbetsplats.

Det gångna året har på grund av coronapandemin fört med sig en virvelvind av förändringar på arbetsmarknaden. Vilka effekterna på lång sikt är vet man ännu inte.

– De värderingar arbetsgivarna marknadsför sig själva med har gått från att erbjuda utvecklingsmöjligheter till att erbjuda mera traditionella synsätt, såsom en säker arbetsplats och en god lön, säger Juho Toivola, organisationspsykolog.

De kanaler genom vilka företagen når ut till blivande arbetstagare har med åren förändrats i och med de sociala mediernas popularitet. I dagens läge har det blivit allt vanligare att en arbetssökande via dem letar efter information om företaget och dess värderingar.

Ungdomar mest kritiska

– Särskilt ungdomar kan vara ganska kritiska till organisationers kommunikation och är därför mera benägna att ta reda på vad arbetstagarna berättar om företaget, säger Toivola.

För organisationer är det av yttersta vikt att hålla kvar sin personal och därför satsar man på att få arbetstagarna att känna sig uppskattade. Alltid sker det här ändå inte med pengar. Att ha ett gott och juste ledarskap kan vara ett mycket viktigt varumärke som gör att företaget sticker ut på arbetsmarknaden i positiv mening.

Expertis värderas allt mer

En av de stora trenderna på arbetsmarknaden just nu är att expertis inom olika yrkeskategorier värderas allt mer. Arbetsgivarna söker också personer som är bra på att sälja och på att skapa sociala kontakter.

Toivola har några tröstande ord till dem som oroar sig över sin arbetsplats.

– Jag tror inte att arbetsplatserna försvinner men de kan förflyttas till nya områden och till nya företag. För arbetssökande lönar det sig att söka sig till dem och kanske vara beredd på att på kort sikt ta emot ett jobb inom en annan bransch eller att bli företagare, för att kunna fortsätta sin yrkesverksamhet, säger han.

Det krävs nya sätt att se på sin egen sysselsättning för att klara sig på en arbetsmarknad under förändring.

Next article