Skip to main content
Hem » Fritid » Må bra med frisk inomhusluft
Hälsa

Må bra med frisk inomhusluft

Foto: Adobe Stock

En förnyad ventilation i ett äldre hus med mekanisk från- och tilluftsventilation kan leda till en inbesparing på upp till 10–30 procent kilowattimmar per år.

Eftersom vi tillbringar omkring 90 procent av vår tid inomhus är dålig kvalitet av inomhusluft ett av de största miljöhälsoproblemen i Finland. Symptom på grund av dålig inomhusluft är bland annat huvudvärk och trötthet. Den utsatta personen kan också lida av återkommande infektionssjukdomar och ögonsymptom.

– Inomhusluftens kvalitet påverkar hälsa och välmående betydligt, berättar Mervi Ahola, inomhusluftsexpert vid inomhusluftföreningen Sisäilmayhdistys r.y.

Ifall inomhusluften innehåller asbest eller för mycket radon kan konsekvenserna vara cancersjukdomar.

– Människor bör aktivt fundera över i vilket skick deras bostäder är. Vackra ytor har inget att göra med god inomhusluft, säger Ahola.

Konstruktioner håller inte för evigt

Hon påminner om att inga konstruktioner håller för evigt. För att hålla byggnaden i skick krävs kontinuerligt underhåll.

Det räcker inte med att ta ett enkelt prov på inomhusluften för få reda på kvaliteten.

– En mögelhund kan hitta en ungefärlig plats där skadorna finns men det räcker inte till för att åtgärda problemet.

Det lönar sig att kontakta en expert på hälsoriktigt byggande för närmare information. På webbadressen vtt-todistus.fi finns mer information hur man ska förfara.

Tätt byggda hus

En välfungerande luftkonditionering är i central position när husen i dagens läge byggs täta för att vara så energieffektiva som möjligt.

– Nu kan man ta tillvara den uppvärmda luften, filtrera den och återanvända dess värme på nytt. Förr blåstes den bara ut och man eldade för kråkorna, säger Petri Pylsy ledande energi och klimatexpert vid Finlands Fastighetsförbund r.f.

Mekanisk från- och tilluftsventilation ökar både trivsel och på energieffektivitet.

Ifall man förnyar ventilationen i ett äldre hus med mekanisk från- och tilluftsventilation kan man under ett års tid spara upp till 10–30 procent kilowattimmar per år.

Besparing med ökad energieffektivitet

– Det är svårt att sätta ett exakt numeriskt nummer på hur mycket man sparar på grund av den ökade energieffektiviteten.

Fördelarna är nämligen inte enbart ekonomiska. Inomhusluftens kvalitet kan förbättras märkbart, vilket påverkar hälsan positivt och ger mer ork.

Traditionellt sett har hemmen ventilerats med självdrag eller med mekanisk från- och tilluftsventilation. Från och med början av 2000-talet ska också luften som kommer in i husen blåsas in maskinellt, säger Pylsy.

Frisk luft sugs in och filtreras

Mekanisk från- och tilluftsventilation innebär att den friska luften sugs in i huset, där den filtreras och värms upp innan den förs vidare till bostaden.

I nybyggen kan man välja mellan ett för bostaden individuellt luftreningssystem eller ett system som centralt tar hand om hela huset eller kanske endast en trappuppgång.

– I system för individuella bostäder handlar det ofta om ett eget system för en specifik familj. Det enda man bör komma ihåg är att se till att filtren byts regelbundet.

Eftersom luften som sugs in i bostaden filtreras innan den används är det viktigt att filtren hålls rena och byts ut regelbundet. Vanligtvis ska detta ske två gånger per år. Ifall det blir ogjort kan det uppstå problem med dålig inneluft.

Next article