Hem » Fritid » Se över dina avtal
Testamente

Se över dina avtal

avtal
avtal
Foto: Getty Images

När två parter är överens om något ingår man ett avtal. Man kan ingå de flesta avtal både muntligt och skriftligt, det finns sällan krav för i vilken form man ska ingå ett avtal.

Många finländare drar sig för att skriva avtal då man kanske tycker att man misstänkliggör den som erbjuder sina tjänster, och känner att det borde räcka med ett muntligt avtal.

Man ska ta god tid på sig för att förstå texten innan man skriver under avtalet.

– Många tycker att det där med att ”vi kom ju överens om det här” är tillräckligt. Jag skulle ändå vilja betona att det är viktigt att ha ett skriftligt avtal, det underrlättar för alla. Det behöver inte vara ett formellt avtal med vattenstämplar eller så, det räcker till exempel med att det viktigaste av det som man har kommit överens om finns i ett mejl. Sedan vill jag gärna påpeka att det är viktigt att förstå vad det är som står i avtalet. Man ska ta god tid på sig för att förstå texten innan man skriver under avtalet. Om du inte förstår texten, konsultera då någon som vet. Dessutom vill jag påminna om att man alltid ska spara en kopia av avtalet, säger Tuula Sario, expert i konsumenträtt och -juridik.

De finländska bankerna och försäkringsföretagen brukar ha bra avtal, de har gåtts igenom av experter så många gånger. När det gäller försäkringar ska man titta noga på vad som försäkras och inte stirra sig blind på priset, försäkringen ska vara sådan att den täcker dina behov.

När det gäller till exempel elbolag och gymföretagare ska man vara på sin vakt: juridiken är inte deras starka sida. Det kan hända att den enskilda näringsidkaren eller företagaren inte riktigt vet vad som gäller och lägger fram felaktiga eller till och med olagliga avtal.

Läs också: Ett testamente är en present som man kan bära med sig genom hela livet

Man ska vara noga med att se om det handlar om ett tidsbegränsat avtal eller ett avtal som gäller tills vidare. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp. Ett tidsbegränsat avtal gäller under den tid som anges i avtalet.

– Det här skapar ofta problem till exempel i samband med köp av gymkort – efter julen har folk bråttom att banta och skriver på hurdana avtal som helst i ren desperation. Samma gäller för saker som man köper i affekt, till exempel en ny bil eller en liten valp som man är stormförtjust i. Jag anser att det är litet problematiskt att det numera finns så mycket information på nätet att folk inte riktigt hittar rätt. Jag kan rekommendera FINE när det gäller opartisk försäkrings- och finansieringsrådgivning, och Konkurrens- och konsumentverket för information och anvisningar. När det gäller förnuftig och ekologisk energianvändning kan man vända sig till antingen Motiva eller HSY här i Helsingfors, säger Sario.

Nästa artikel