Hem » Mat och dryck » Närproducerat – självklart!
Mat och dryck

Närproducerat – självklart!

Foto: Pexels

Kirsi Viljanen

koordinator för närproducerad mat, specialsakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet

Trots denna exceptionella tid, som överraskade oss alla och bröt sönder vår vardag, fortsätter årets kretslopp som förr och sommarens ljus, grönska och värme omger oss. Sommaren är också den bästa tiden för närproducerad mat och vi får njuta av färska, underbara säsongspecifika råvaror. Vi behöver bara tänka på sommarens första nypotatis, solsöta jordgubbar och ärter eller rökt fisk, så vattnas det i munnen. Dessa fina smaker minns vi säkert alla långt tillbaka i tiden.

Pandemin, som plötsligt spred sig över hela världen, har gjort livsmedelskedjans globala karaktär synlig för oss och visat på de många kopplingarna och beroendeförhållandena som existerar mellan olika aktörer. Det egna landets livsmedelsproduktion och självförsörjning har ytterligare ökat i betydelse som samhällets grundpelare, samtidigt som uppskattningen gentemot inhemsk mat och inhemska matproducenter har ökat. Våren visade hur den finländska livsmedelskedjan fungerar: det har funnits tillräckligt med mat i butikerna och verksamheten har snabbt anpassats genom att man inrättat bland annat matbutiker på webben och skapat tjänster för avhämtning och hemtransport av mat. Jag tror att dessa kommer att bli etablerade verksamhetsformer också på längre sikt.

Lokal och närproducerad mat har redan länge varit en allt starkare trend både hos oss i Finland och runtom i världen. Närproducerad mat har i åratal varit en av prioriteringarna i jord- och skogsbruksministeriets livsmedelspolitik. I dag ställer vi många olika krav på maten. Utöver det att priset bör vara acceptabelt, bör maten också ge upplevelser och stämma överens med vars och ens personliga värderingar. Vi vill veta matens ursprung, vi vill veta var maten kommer ifrån, vi vill få så färska och obehandlade råvaror som möjligt, vi förväntar oss att maten har en historia att berätta för oss och framför allt att maten är av hög kvalitet och välsmakande. Närproducerad mat följer många stora konsumenttrender: hållbarhet, spårbarhet, äkthet, etik och relevans.

Enligt undersökningar är vårt viktigaste motiv för att köpa närproducerad mat vår önskan att producenter och företagare. De effekter som närproducerad mat har på den regionala ekonomin upplever vi vara betydelsefulla. Närproducerad mat vidareutvecklar vår fantastiska regionala matkultur och utvidgar konsumenternas sortiment. 

I dag finns det många ställen där vi kan köpa närproducerad mat: i närbutiker men också nätbutiker, i specialaffärer, på mässor och marknader, i butiksbilar och saluhallar, genom olika matkretsar och i producerande gårdars egna gårdsbutiker. REKO-ringen, en finländsk idé som uppstått i Österbotten, är ett mycket populärt sätt att köpa närproducerad mat direkt från producenten. Modellen tillämpas nu runtom i världen. Närproducerad mat är också en av matturismens hörnstenar.

Sommartorg är ett traditionellt sätt att möta matproducenter och köpa närproducerade delikatesser. Torgen livar upp byar och städer och ger upplevelser till alla besökare. Vi ses på torget, också i sommar!

Nästa artikel