Skip to main content
Hem » Fritid » Ett testamente kan vara en present som man bär med sig genom hela livet
Testamente

Ett testamente kan vara en present som man bär med sig genom hela livet

testamente
testamente
Testamentsdonationen har ingen övre eller nedre gräns. Även små donationer är viktiga för mottagaren. Foton: Getty Images och eget arkiv

Johanna Tolppanen

advokat, vicehäradshövding på Eversheds Advokatbyrå Ab

Du får testamentera din egendom till vem du vill eller till välgörenhet. Enligt Johanna Tolppanen, vicehäradshövding och advokat på Eversheds Advokatbyrå Ab, är det bäst att anlita en expert om man funderar på att göra en testamentsdonation.

Ett arv är den avlidnes egendom, dvs. kvarlåtenskap som man, som man har rätt till efter att en nära släkting har dött, antingen i form av ett lagstadgat arv eller genom ett separat upprättat testamente. Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av hela arvslotten. Resterande 50 procent av arvet kan man testamentera till vem man vill.

Ett arv är den avlidnes egendom, dvs. kvarlåtenskap, som man har rätt till efter att en nära släkting har dött, antingen i form av ett lagstadgat arv eller genom ett separat upprättat testamente. Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av hela arvslotten. Resterande 50 procent av arvet kan man testamentera till vem man vill.

Advokat Johanna Tolppanen säger att egendom ofta testamenteras till sådana ändamål som ligger arvlåtaren varmt om hjärtat. Utan lagstadgade arvingar kommer arvet staten till godo, så i sådana fall är det extra viktigt att upprätta ett testamente.

Testamentsdonationen har ingen övre eller nedre gräns. Även små donationer är viktiga för mottagaren.

– Ofta är mottagaren en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation i vars verksamhet man själv deltagit. Allmännyttiga organisationer betalar ingen arvsskatt, så medlen går oavkortade till hjälpverksamhet.

– Testamentsdonationen kan också riktas till t.ex. en stiftelse som understöder utbildning eller bedriver forskning och som sedan delar ut pengarna vidare i form av stipendier. På det här sättet kan man vara med om att främja en sak som ligger en själv nära om hjärtat, även efter att man själv inte längre är finns.

En testamentsdonation kan bestå av t.ex. en bostadsaktie, en fastighet, en aktieportfölj eller en viss summa pengar, dvs. ett penninglegat, som tas ur dödsboet. För att försäkra sig om att formalia och lagkrav följs vad gäller donationen, lönar det sig att kontakta en expert.

– Det sägs att testamentet är testatorns sista vilja. Det är dock alltid möjligt att ändra sitt testamente, så man ska inte vänta alltför länge med att ”uttrycka sin sista vilja”, påminner Tolppanen.

Advokat Johanna Tolppanen säger att egendom ofta testamenteras till sådana ändamål som ligger arvlåtaren varmt om hjärtat. Utan lagstadgade arvingar kommer arvet staten till godo, så i sådana fall är det extra viktigt att upprätta ett testamente.

Testamentsdonationen har ingen övre eller nedre gräns. Även små donationer är viktiga för mottagaren.

– Ofta är mottagaren en välgörenhetsorganisation eller en ideell organisation i vars verksamhet man själv deltagit. Allmännyttiga organisationer betalar ingen arvsskatt, så medlen går oavkortade till hjälpverksamhet.

– Testamentsdonationen kan också riktas till t.ex. en stiftelse som understöder utbildning eller bedriver forskning och som sedan delar ut pengarna vidare i form av stipendier. På det här sättet kan man vara med om att främja en sak som ligger en själv nära om hjärtat, även efter att man själv inte längre är med i det.

En testamentsdonation kan bestå av t.ex. en bostadsaktie, en fastighet, en aktieportfölj eller en viss summa pengar, dvs. ett penninglegat, som tas ur dödsboet. För att försäkra sig om att formalia och lagkrav följs vad gäller donationen, lönar det sig att kontakta en expert.

– Det sägs att testamentet är testatorns sista vilja. Det är dock alltid möjligt att ändra sitt testamente, så man ska inte vänta alltför länge med att ”uttrycka sin sista vilja”, påminner Tolppanen.

Så här gör du en testamentsdonation

Det är inte svårt att upprätta ett testamente men det är dock viktig att det uppfyller vissa formkrav. Här finner du fyra vanliga frågor om testamentsdonation samt svaren på frågorna.

1. Innehåll

Arvlåtaren kan testamentera t.ex. hela sin egendom på önskat sätt till vem hen vill. Endast bröstarvingarna har rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av hela arvslotten. De övriga släktingarna har inte någon egentlig arvsrätt.

Arvlåtaren kan, om hen så önskar, testamentera sin egendom till allmännyttiga ändamål. Många vill testamentera sin egendom till välgöenhetsorganisationer och ideella organisationer eller föreningar. Det är också vanligt att man vill testamentera sin egendom genom en stiftelse till t.ex. medicinskt forskningsarbete. Det lönar sig att välja mottagaren så att denna med största sannolikhet ännu finns kvar när testamentet blir aktuellt. 

2. Skriv under i vittnens närvaro

Testamentet ska upprättas i föreskriven form skriftligt i två vittnens närvaro. Efter att testatorn har undertecknat testamentet och vidkänt sin underskrift, ska vittnena bestyrka testamentet med sina underskrifter.

3. Sänd för kännedom och se till att donationen vinner laga kraft

För att testamentet ska vinna laga kraft och kunna verkställas efter testatorns död ska det delges. Efter delgivningen har lagstadgade arvingar sex månader på sig att klandra testamentet med hänvisning till ett eventuellt formfel.

4. I gott förvar

Det färdiga testamentet i original kan förvaras på en advokatbyrå eller på ett annat tryggt ställe. Då får kunden en kopia av testamentet. Kopian ska förvaras på en säker plats som är lätt att hitta. I kopian kan det framgå var originalet förvaras.

Översättning: Tiina Sjelvgren

Next article