Skip to main content
Hem » Livskvalité » Kan jag testamentera bort min egendom till vem jag vill?
Testamente

Kan jag testamentera bort min egendom till vem jag vill?

testamentera
testamentera
Testamentet ska upprättas i föreskriven form skriftligt, med två vittnen närvarande samtidigt. Foto: Getty Images

Är det möjligt att testamentera bort allt man äger till välgörenhet? Räcker det att man skriver sin sista vilja på en papperslapp eller behövs det en advokat? Johanna Tolppanen, advokat och vicehäradshövding på Eversheds Advokatbyrå Ab, svarar på föreställningar och påståenden om upprättandet av testamente. 

1. Ett testamente som skrivits på en papperslapp är inte giltigt.

Falskt. Testamentet ska upprättas i föreskriven form skriftligt, med två vittnen närvarande samtidigt. När arvlåtaren har undertecknat testamentet eller bekräftatsin underskrift däri, ska vittnena bevittna testamentet med sina underskrifter. Testamentet kan vara handskrivet och gjort t.ex. på en papperslapp. Under vissa förutsättningar är det också möjligt att upprätta ett muntligt nödtestamente.

2. För att testamentet ska vinna laga kraft ska det delges.

Sant. Den som åberopar testamentet måste delge testamentet till alla arvingar så att det kan vinna laga kraft. Efter delgivningen har arvingarna sex månader på sig att klandra testamentet med hänvisning till ett eventuellt formfel. Vad gäller formfel har arvingarna en sträng utredningsplikt. Om testamentet inte klandras inom den angivna tidsfristen, vinner det laga kraft. Arvingarna kan också godkänna testamentet trots att formfel föreligger. Då vinner testamentet laga kraft omedelbart. Om det inte finns några lagstadgade arvingar, kommer testamentet att lämnas till Statskontoret för kännedom.

3. Även om jag testamenterar min sommarstuga till min vän, kan mina släktingar kräva den.

Sant och falskt. Arvlåtaren kan testamentera hela sin egendom till vem hen vill. Trots detta har bröstarvingarna rätt att kräva och få sin laglott. Övriga släktingar har inte denna rätt till laglott. Ett upplösande av förmögenhetsförhållandet mellan makarna samt bestämmelser om en sekundär arvtagare i det testamente genom vilket man själv i tiden kanske erhållit egendom kan påverka den egendom man kan ärva genom testamente.

4. Jag kan fritt välja ett välgörande ändamål och testamentera hela min egendom till det. 

Sant. Det lönar sig att välja en sådan mottagare som högst förmodligen ännu existerar då testamentet blir aktuellt. En testamentsgåva är ett vackert sätt att försäkra sig om att de aktörer och gärningar som ligger nära de egna värderingarna garanterat blir ihågkomna också efter döden.

5. Betalning av arvsskatt gäller endast släkting-ar.

Falskt. I Finland betalar man arvsskatt för arv, oberoende av vem mottagaren är, om inte arvsbeloppet understiger den beskattningsbara gränsen. Ideella organisationer är ändå enligt lag befriade från arvsskatt.

6. Om jag inte upprättar ett testamente,  bestämmer lagen hur min egendom ska fördelas.  

Sant. Om de närmaste släktingarna är kusiner, är de enligt lag inte längre arvsberättigade utan hela egendomen tillfaller staten.  

7. Om min sjukdom är långt framskriden, kan jag inte längre upprätta ett testamente.

Falskt. Detta beror helt på sjukdomen. Det är möjligt att upprätta ett testamente så länge man kan förstå innebörden i det. Ifall man lider av t.ex. en minnessjukdom, bör man vid upprättandet av testamentet ha ett läkarintyg som bifogas till testamentet för eventuella senare påståenden och tvister. Rättslig handlingsförmåga och testationsbehörighet är två skilda saker.

Oversättning: Tiina Sjelvgren

Next article