Hem » Livskvalité » En testamentsgåva innebär hjälp och glädje
Testamente

En testamentsgåva innebär hjälp och glädje

testamentsgåva
testamentsgåva
Då man funderar på sitt testamente lönar det sig att tänka mycket noggrant igenom vad man vill att ska hända med den ackumulerade egendomen efter döden. Photo: Unsplash

En testamentsgåva är ett vackert sätt att försäkra sig om att de aktörer och gärningar som ligger nära de egna värderingarna garanterat blir ihågkomna också efter döden. Också en liten testamentsgåva kan göra mycket gott.

– Med ett testamente kan en människa antingen delvis eller helt och hållet bestämma hur hans eller hennes egendom ska hanteras efter döden. I ett testamente kan man alltså exempelvis bestämma att antingen en del av eller hela egendomen ska användas till ett sådant välgörenhetsobjekt som testatorn har valt, med beaktande av de gränser som lagstiftningen innebär, konstaterar Markus Bremer, partner vid Hannes Snellman Advokatbyrå Ab.

Eventuella bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, har rätt till halva värdet av testatorns egendom. Den egendom som blir över från denna så kallade laglott kan man själv bestämma över. Om inga bröstarvingar finns kan hela egendomen testamenteras som man önskar.

Gör upp ditt testamente i god tid

Det lönar sig inte att vänta med att göra upp ett testamente till sista sekunden, utan det vore bra att göra det i ett sådant skede då man ännu är vid sina sinnens fulla bruk.

– Åldern för ofta med sig en uppfattning om livets begränsningar. Sanningen är dock den att vad som helst kan hända. Därför är det bra att stanna upp och fundera på vad som skulle hända om livet skulle ta slut tidigare än man själv har planerat. Den tidsmässiga investeringen i funderingarna är inte stor, men konsekvenserna på vad som händer och på vem som slutligen får den ackumulerade egendomen är betydande, säger Bremer.

Skapa en stabil uppfattning om vad du vill

Då man funderar på sitt testamente lönar det sig att tänka mycket noggrant igenom vad man vill att ska hända med den ackumulerade egendomen efter döden. Det är viktigt att skapa sig en stabil uppfattning om vad man vill besluta om.

– Det lönar sig att överväga vilka aktörer eller gärningar som ligger nära hjärtat, och som man vill att efter döden ska främjas med stöd av en testamentsgåva. Själva testamentet är sist och slutligen bara implementeringen av den egna, sista viljan.

Då man gör upp ett testamente är det bra att använda sig av en advokat, så att det inte uppstår en risk för tolkningsfrågor, och så att förverkligandet av testamentet ska vara så tydligt som möjligt.

– Varje testators mardröm är att de som man vill komma ihåg börjar gräla sinsemellan. Då testamentet har gjorts upp på ett professionellt sätt uppstår det inga oklarheter i efterhand kring vad som hör till vem, konstaterar Bremer.

Användningen av testamenten kommer att öka

Pensioneringen av de stora åldersgrupperna gör testamentsärenden mycket aktuella.

– De stora åldersgrupperna har samlat på sig en betydande förmögenhet. I och med urbaniseringen har det skett en stor förändring i formerna av egendom. Då det tidigare handlade om att föra vidare landägor, ligger egendomens fokus numera på lägenheter och bilar. I fortsättningen kommer det att bli allt vanligare att man beslutar kring dessa i testamenten, säger Bremer.

Med hjälp av en testamentsgåva kan man göra goda gärningar också efter döden.

– I många andra frågor är döden den stund då vår möjlighet att fatta beslut upphör. Med ett testamente kan man förlänga sitt eget inflytande ända till tiden efter döden, så på det viset är det en exceptionell åtgärd.

Nästa artikel