Hem » Mat och dryck » Ursprungsmärkning underlättar för konsumenten
Mat och dryck

Ursprungsmärkning underlättar för konsumenten

ursprungsmarkning-gottfranfinland-nyckelflaggan-rentinhemskt
ursprungsmarkning-gottfranfinland-nyckelflaggan-rentinhemskt
Foton: Pexels, Gott från Finland, Nyckelflaggan och Rent inhemsk

Matens ursprung intresserar finländska konsumenter. Stöd och vägledning för valet i matbutiken ger de olika förpackningsmärkningarna.

Anni-Mari Syväniemi är verksamhetsledare för föreningen Matinformation, som administrerar Gott från Finland-märket, vilket är ämnat för livsmedel förpackade och tillverkade i Finland.

– Till det bästa med märket hör att aktörer från hela livsmedelskedjan – från åkern till bordet – medverkar. Coronavåren har säkerligen gjort det tydligt hur viktig närproducerad mat och en fungerande livsmedelskedja är för vårt samhälle, säger hon.

Hjärtbladsmärket ”Rent inhemskt” administreras av föreningen Inhemska Trädgårdsprodukter. Förutom att garantera att trädgårdsprodukten är 100-procentigt inhemsk är hjärtbladsmärket även ett tecken på att produkten uppfyller kvalitetskrav i enlighet med de avtal som odlare och packerier undertecknat.

Den likaså välbekanta Nyckelflaggan signalerar i sin tur att en produkt eller tjänst är producerad tjänst producerad i Finland. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete, och förutsättningen för att en produkt ska ges märket är bl.a att den inhemska andelen utgör minst hälften av produktens självkostnadsvärde.

Gott från Finland

Råvarans ursprung: Kött, fisk, ägg och mjölk som sådana och som ingredienser i andra produkter inhemska till 100 procent. I livsmedelsprodukter bestående av enbart en ingrediens ska råvaran vara inhemsk till 100 procent; i livsmedelsprodukter bestående av flera ingredienser ska råvaran vara inhemsk till minst 75 procent. Tillsatt vatten räknas inte som råvara.

Arbete: Slutprodukten tillverkad och förpackad i Finland.

Övervakning: Granskning genom utomstående kontrollanter med tre till fyra års mellanrum. Fortlöpande produktuppföljning.

Nyckelflaggan

Råvarans ursprung: Inga krav på råvarans ursprung.

Arbete: Den inhemska andelen utgör minst hälften av produktens självkostnadsvärde, inkluderande bl.a. råvaru-, personal- och marknadsföringskostnader

Övervakning: Bör förnyas vart tredje år.

Rent inhemskt

Råvarans ursprung: Trädgårdsråvaran inhemsk, vad gäller förädlade produkter inga kriterier på övriga råvaror.

Arbete: Trädgårdsråvaran odlad i Finland. Den förädlade produkten alltid framställd i Finland.

Övervakning: Kvalitetsuppföljning vart fjärde år, därutöver egenbedömning från odlarens sida.

Källa: hyvaasuomesta.fi

Nästa artikel