Hem » Mat och dryck » Framtidens fiskodling finns i Varkaus
Sponsrad

Företaget Finnforel odlar regnbågsforell under varumärket Saimaan Tuore. Odlingen sker på fast mark i ett slutet system. Målsättning är att den inhemska färska och nyttiga regnbågsforellen åter ska hitta till finländarnas matbord. Företaget strävar också till att revolutionera fiskuppfödningen så att den i fortsättningen sker både ansvarsfullt och ekologiskt nära konsumenten.

Finnforels produktionslokaliteter finns vid Stora Ensos pappersfabrik i Varkaus. Produktionen fick sin start 2017 medan den första produkten med varumärket Saimaan Tuore kom ut på marknaden följande år.

Ansvarsfull livsmedelsproduktion och tillvaratagandet av hela råvaran är ledord för verksamheten.

– Vi beviljades alldeles nyligen ASC:s certifikat som ett bevis på vår fiskodlings ansvarsfullhet, transparens och miljövänlighet, säger Antti Hannunniemi som ansvarar för marknadsföringen inom företaget.

ASC är en förkortning av Aquaculture Stewardship Council, vilken är en internationell ledande organisation i branschen.

Tredubblad kapacitet

Bolaget har kapacitet att odla omkring en miljon kilogram regnbågsforell i året. Nästa år tredubblas produktionen.

Odlingen sker inomhus i strömmande rent vatten från Saimen. Trots vattnets renhet biofiltreras, decificieras, sysesätts och filtreras det hela tiden. Tack vare detta är fiskarna friska och miljöbelastningen minimal. Ett rent vatten garanterar en ren och nyttig fisk.

Det vatten som kommer från odlingen rengörs och ämnen som kväve samt fosfor avlägsnas. I ett recirkuleringssystem används det 99 procent mindre mängd vatten jämfört med traditionella fiskuppfödningsanstalter. Energi produceras med hjälp av solkraftverk.

– Vår vision är att framöver kunna föra vår verksamhet utomlands så att vi på ett ansvarsfullt sätt kan föda upp fisken nära konsumenten. Det här är framtidens sätt att odla fisk på, konstaterar Hannunniemi.

Odlas under kontrollerade förhållanden

Fisken odlas under kontrollerade förhållanden. Det garanterar tillgång av produkten året runt, oberoende av platsen där odlingen sker. Det här öppnar för intressanta möjligheter för produktion där fiskodling annars inte vore möjlig.

Den odlade regnbågsforellen föds upp tills den väger mellan 690 och 720 gram vilket är den optimala vikten för en 170 grams enskilt packad fiskfilé. Eftersom rensning och packning sker i samma lokaliteter går det endast ett par timmar innan fiskens kött är i produktförpackningen.

– Vi tillverkar allt från portionspackade filéer, till strimlor, malet fiskkött samt fiskbullar. Det som vi inte kan dra nytta av säljer vi till livsmedelsindustrin. Det som blir över används som foder i olika matförpackningar för keldjur. Vår målsättning är att ta tillvara hela fisken, säger han.

Med hjälp av Saimaan Tuores portionsförpackade filéer blir läckerheter snabbt tillredda. Den gravade fisken är klar på ett par timmar medan exempelvis fisktartar tillreds på en kvart. För vänner av rökt fisk finns det åter färdiga förpackningar med filéer av alrökt regnbågsforell.

Färg smaker går det att få med Jyrki Sukulas resept på rödbetsgravad regnbågsforell med Saimaan Tuores filéer.

Genom att köpa inhemsk färsk regnbågsforell av märket Saimaan Tuore, som är ansvarsfullt odlad, slås samtidigt ett slag både för miljön och för ett etiskt sätt att odla fisk på.

fisk

Mer av Sukulas recept och andra tips

Nästa artikel