Skip to main content
Hem » Mat och dryck » Bara goda orsaker att välja inhemska mat
Julmat

Bara goda orsaker att välja inhemska mat

inhemska mat
inhemska mat
På vilken kunskap bygger vi egentligen våra uppfattningar om mat och hur gör vi våra matval? Foton: Unsplash

Mat är en del av både vardag och fest. Speciellt vid juletid samlas många kring julbordet för att äta tillsammans. Mat är kultur, traditioner men även en del av vår identitet och våra värderingar.

På vilken kunskap bygger vi egentligen våra uppfattningar om mat och hur gör vi våra matval? Vi behöver mat varje dag, men för många har maten blivit en självklarhet – något som finns i överflöd och som vi bara plockar med oss från butikshyllan. Snabbt ska det gärna gå. Helst får maten inte heller kosta alltför mycket. Informationsflödet är intensivt och olika mattrender kommer och går.

Kvinnor har flera köpkriterier än män

I en färsk avhandling har Tommi Kauppila vid Savonia-yrkeshögskolan undersökt konsumenten i livsmedelskedjan. Resultaten visar att kvinnor gör sina inköp på basis av flera köpkriterier än män. Överlag fick vår inhemska mat uppskattning i undersökningen, särskilt bland kvinnliga konsumenter, men likväl fanns det en uppfattning att det inte är så stor skillnad varifrån maten kommer.

Trots att vi i EU har gemensam lagstiftning när det gäller jordbruk och livsmedel har vi i Finland redan långt före EU-medlemskapet satt ribban mycket högre för vår egen matproduktion. Vi har byggt upp kontrollsystem som börjar redan på gårdsnivå och som sträcker sig ända från jord till bord.

Läs också: Ursprungsmärkning underlättar för konsumenten

Det finns bara goda orsaker att välja mat från Finland. Därför är det på sin plats att påminna om några av orsakerna:

1. Djur som mår bra är en hederssak. Finland hör till de europeiska länder som har den strängaste djurskyddslagstiftningen. Genom bondens höga yrkeskunskap, frivilliga kvalitetssystem och dagliga skötsel av djuren kan vi i praktiken säkra en god djuromsorg.

2. Minimal användning av antibiotika. Finland hör tillsammans med Sverige till de EU-länder som använder minst antibiotika. Det effektivaste sättet att hålla antibiotikaanvändningen på låg nivå är att förebygga att djur överhuvudtaget blir sjuka. Tack vare förebyggande hälsovårdsarbete för djurens välmående samt satsningar på hygienen och goda förhållanden i produktionsbyggnaderna har vi i Finland ett mycket litet behov av att medicinera våra produktionsdjur.

3. Nolltolerans mot salmonella. Finland och Sverige är de enda länderna som vid EU-inträdet fått salmonellafri status av kommissionen.

4. Rent mjöl i påsen. Många undersökningar bekräftar att vi har bland den renaste maten i Europa. Ansvarsfulla odlingsmetoder och strikt reglerad användning av exempelvis växtskyddsmedel är grunden till att det mycket sällan påträffas för höga rester av skadliga ämnen i finländska råvaror.

5. Klimatfördelar med finländsk mat. I Finland har vi naturligt goda förutsättningar för bl.a. hållbar köttproduktion med mindre klimatavtryck. Vi har rikliga vattentillgångar, vi röjer inte skog till betesmark och odling av gräs åt korna passar ypperligt på de karga marker där vi inte annars skulle kunna odla människoföda. Det för människan oätliga gräset förvandlar korna till mjölk och kött samtidigt som den mångåriga gräsodlingen effektivt binder kol till marken.

6. Spårbarhet från jord till bord. Den finländska maten har ett tydligt ursprung för vi vill att konsumenterna ska känna till varifrån maten kommer. Tack vare vår genomskinliga och förhållandevis korta matkedja kan en allt större del av vår mat spåras tillbaka till gården och åkern. De finländska jordbrukarna är stolta över att leverera maten till julborden även i år.

Skribenten Jonas Laxåback arbetar som Verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Next article